vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 425 Brisanje objav na FB strani Novo mesto zame


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje kdo v Kabinetu župana briše objave občanov na občinskem FB profilu Novo mesto zame in koga v Kabinetu župana moti Društvo amputirancev Slovenije in tovarno zdravil Krka in 50 let podeljevanja Krkinih nagrad. Ali to moderatorji skupine  Novo mesto zame iz Kabineta župana  delajo samostojno ali po naročilu župana. 26.8.2021 je bil na FB portalu MONM katerega upravlja kabinet župana s strani občana Alojza Kobeta objavljen članek o srečanju društva amputirancev Slovenije na katerem je bil častni govorec g. Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta RS. Po prvi objavi je moderator zbrisal objavo po treh urah, po drugi objavi je bila spet zbrisana po nekaj urah. 3.9.2021 je bila v Krki d.d. slovesna akademija ob 50 letnici podeljevanja Krkinih nagrad in obeležitev 3. obletnice rastoče knjige v Krki. Slavnostna govornika sta bila g. Borut Pahor, predsednik države in g. Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta RS. 5.9.2021 je bila informacija s strani občana Alojza Kobeta objavljena tudi na strani FB skupine Novo mesto zame in tudi to objavo je moderator nekaj ur po objavi umaknil. Zakaj Kabinet župana briše objave občanov na FB portalu skupine Novo mesto zame, ki je financirana z davkoplačevalskim denarjem. Ali brisanje novic izvajajo zaposleni v Kabinetu župana brez vednosti župana. Kdo je to naredil. Ali so zaposleni v Kabinetu župana objave brisali po nalogu župana.

 

Odgovor

Moderiranje Facebook skupine #novomesto ZAME je v domeni sodelavcev kabineta župana. Omenjene objave so bile izbrisane zaradi promocije politične stranke, saj so bile vse objave deljene iz profila GAS Dolenjska. Tovrstnih vsebin tudi v bodoče ne bomo dovoljevali objavljati.

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam