Renata Pavlin

Renata Pavlin
Svetniška skupina:
Gibanje svoboda
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja