Tomaž Levičar

Tomaž Levičar
Svetniška skupina:
Gibanje svoboda
Delovna telesa:
  • Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
  • Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet