Jiří Volt

Jiří Volt
Svetniška skupina:
SLS - Slovenska ljudska stranka
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za družbene dejavnosti