Uroš Lubej

Uroš Lubej
Svetniška skupina:
Solidarnost
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe