Dr. Vida Čadonič Špelič

Dr. Vida Čadonič Špelič
Svetniška skupina:
Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Delovna telesa:
  • Odbor za družbene dejavnosti

kontaktni obrazec