Mednarodno

Mestna občina Novo mesto z rednimi letnimi aktivnostmi in udejstvovanji v tujini na različnih ravneh neguje najrazličnejša prijateljstva z drugimi mesti po svetu v okviru mednarodnega sodelovanja. Povezovanje ni utrjeno zgolj med občinami kot institucijami, vendar tudi med športnimi, kulturnimi in humanitarnimi organizacijami.

 

Novo mesto je pobrateno z mesti:

 

Prijateljske odnose ohranjamo z mesti:

nazaj