Urad za družbene dejavnosti

Opis delovnega področja: Urad za družbene dejavnosti izvaja naloge s področij predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, romskih vprašanj, kulture, športa in delovanja mladih.

Predpisi_družbene dejavnosti.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete obrazca, ki izhajata iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov .

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti 39 39 318 /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo 39 39 253 /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti 39 39 324 /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko 39 39 291 051 396 193
KULOVEC Irena poslovna sekretarka VI 39 39 251 /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo 39 39 250 /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino 39 39 211 031 280 900
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje 39 39 254 /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo 07 39 39 294 /