Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
03.07.2017 Hramba in predelava nevarnih kemičnih snovi na območju MO NM; ukrepi ob nesrečah z nevarnimi kemičnimi snovmi Adolf Zupan Občinski inšpektorat
03.07.2017 Prepoved ognjemeta z občinskim odlokom Jasna Kos Plantan Urad za prostor in razvoj
03.07.2017 Priprava Odloka o preoblikovanju odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in sprejem Martina Vrhovnik Urad za družbene dejavnosti
03.07.2017 Parkirna politika v MO NM Uroš Lubej Občinski inšpektorat
03.07.2017 Ali lahko Namiznoteniški klub Krka Novo mesto oddaja v najem nepremičnino, ki je v lasti MO NM in pogodba med njima tega ne dovoljuje? Matjaž Smodiš Urad za prostor in razvoj
03.07.2017 Projekta pešpoti in kolesarske poti: - Revoz - Gotna vas – Grm (ob Revozu) in - Od mlina do mlina Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.07.2017 Ponovna preučitev zakonitosti javnega razpisa za podelitev koncesije za področje zobozdravstva Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
03.07.2017 Ureditev mestnega parka Julija in otroškega igrišča na zelenici ob Krki pod Tušem Milena Kramar Zupan Urad za prostor in razvoj
03.07.2017 Potek del na križišču Ratež in na cesti Ratež – Gumberk Slavko Matko Urad za prostor in razvoj
03.07.2017 Postavitev avtomata za parkirnino na parkirišču pred Zdravstvenim domom Novo mesto Mateja Kovačič Urad za gospodarske javne službe
03.07.2017 Namenitev sredstev svetniških skupin za nakup defibrilatorja Borut Škerlj Kabinet župana
03.07.2017 Razpis za direktorja, spletnih strani in nakup nujne opreme za sodobne predstave Zavoda Novo mesto Borut Škerlj Urad za družbene dejavnosti
06.06.2017 Poraba sredstev svetniških skupin v 2016 Alojz Golob Urad za finance in splošne zadeve
24.05.2017 Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
24.05.2017 Pobuda glede pravočasnega prerazporejanja neporabljenih proračunskih sredstev Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
24.05.2017 Dodatni vprašanji v zvezi z odgovorom na pobudo za urejanje prog za tek na smučeh v MO Novo mesto Mitja Sadek Urad za družbene dejavnosti
24.05.2017 Omejitev oziroma prepoved kurjenja v naravi na območju Novega mesta Mitja Sadek Občinski inšpektorat
24.05.2017 Praznjenje košev na avtobusnih postajališčih Peter Kostrevec Urad za gospodarske javne službe
24.05.2017 Nove hitrostne cestne ovire na Belokranjski cesti, Novo mesto Borut Škerlj Urad za gospodarske javne službe
24.05.2017 Kataster stavb – vpis bivalnih zabojnikov, ki jih postavi MO NM v romskem naselju Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti