zemljevid krajevnih skupnosti

2. seja sveta KS Bršljin 2024

datum: 13. 05. 2024

Datum: 10.4.2024, ob 19.00 uri
Kraj: Kočevarjeva ulica 13


Prisotni: KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Gregor Vovk
KS Bršljin – Jaka Može
Ks Bršljin – Jernej Jakše
KS Bršljin – Blaž Habjan

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Zapore na Župančičevem sprehajališču
3. Pitnik OŠ Bršljin
4. Razno

Ad. 1

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

Ad. 2
2. Obveščanje predsednice o aktualnih zadevah v KS
- Pitnik za vodo v OŠ Bršljin je postavljen in plačan, svečana otvoritev bo v kratkem;
- Javna razsvetljava pri OŠ pri stopnicah je postavljena, na Kočevarjevi ulici je investicijo potrdil
župan in bo letos realizirana, težava je pri Vovku v Lastovčah, ker se občina še dogovarja z
lastnikom zemljišča (Kolenc). Za naslednje leto je treba dati v projekt še luč pri Eventosu.

Ad. 3

3. Bršljinski potok čiščenje
- Na bregu Bršljinskega potoka pri BTCju veliko nevarnih odpadkov (salonitke itd), kar je treba
očistiti. Klicati je treba inšpektorja za okolje in prostor Petra Judeža.
- Sicer sanacija dobro poteka, okrepili brežine s skalami, podrli nevarne smreke….

Ad. 4

4. Participativni proračun
- Blaž bo do roka prijavil nekaj predlogov, ki so jih krajani predlagali v projektu Urbanke.
Predlagal bo tiste, ki so skladni s pogoji praticipativnega proračuna.
- Plakate je treba obesiti na krajevne table..
- Ad. 5

5. Predlog, da organiziramo dan KS
- Načelno se strinjamo, da bi bil na igrišču ob sedežu KS.
- Enkrat jeseni
- Ostale zadeve se bomo še dogovorili (gostinec, glasba, ….)

Seja je bila zaključena ob 19.25

Zapisal: Predsednica:
Blaž Habjan Mira Kump

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin