zemljevid krajevnih skupnosti

6. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 22. 11. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:                20.09.2023, ob 19.00 uri

 

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

KS Bršljin – Blaž Habjan

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin - Jožica Šepetavc - opravičena

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Predlogi investicij za leto 2024
 3. Razno

 

 

Ad. 1

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

 

Ad. 2

 

  Predlogi investicij za leto 2024
 • Zberemo predloge za naslednje leto (preplastitve, razsvetljave) in jih na naslednji seji predebatiramo in se odločimo.
 • Dva predloga sta že podana in sicer javna razsvetljava na Kočevarjevi ulici in en kandelaber v Lastovčah (na koncu ulice pri Patetu). Vanja se poskuša pogovoriti z lastniki v Lastovčah. 
 • Postavitev javne razsvetljave med šolo in vrtcem naj bi bila predvidoma narejena v začetku leta 2024, kljub potrditvi letošnjega projekta. Ga. Katarina Petan iz MO NM bo uredila, da bodo za ta projekt prenesena sredstva.

 

Ad. 3

 

  Razno
 • KS bo ostalo še nekaj sredstev zaradi zavrnitve projektov in se dogovorimo, da bi bila ena od možnosti:
 • ureditev pešpoti od mostička pri bršljinskem potoku po stopnicah, mimo plinske postaje na Foersterjevo ulico. Dogovorimo se, da se člani dobimo v torek, 26.9, ob 17.uri pri plinski postaji in si ogledamo možnost izvedbe. Gregor pridobi zemljiški izpis zaradi lastništva.
 • Počakamo še predloge, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu, ki jih bo poslal Blaž.
 • Preplastitev v Bršljinu od bršljinske ceste proti M studiu in do železniške proge
 • V naselju V brezov log se pojavlja težava s podganami, ki naj bi prihajale iz kanalizacijskih oz. odvodnih jaškov. Jaka bo uredi s Komunalo in naročil deratizacijo.
 • 4. oktobra, ob 17. uri,  imamo predavanje Ravnanja z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov, ki ga organizira Komunala NM. Predavanje bo v OŠ Bršljin. Teden pred predavanjem izobesimo plakate in objavimo na FB.
 • ŠD Bršljin bo od oktobra organiziralo rekreacijo za krajane vsak četrtek v mesecu, med 19.30 in 21. uro. Cena najema na termin je 42,00€. Podali so predlog, če bi KS lahko sofinancirala rekreacijo. Načeloma se strinjamo, predhodno se Mira še pogovori s predsednikom ŠD in bi lahko delno pomagali.
 • Pošlje se dopis na policijo o postavitvi nadzora na delu ulice Cesta brigad, kjer se z Andrijaničeve ulice zavija v naselje in se vozi naprej po enosmerni. Predlagamo postavitev nadzorom med 6. in 8. uro zjutraj, ter med 13. in 15.30 uro (prevozi v/iz šole in vrtca).
 • Ravno tako se pošlje dopis na mestno redarstvo zaradi vožnje z motorji po Župančičevem sprehajališču in po novi brvi v Irči vasi. Postavi se nadzor nekje pri Vovkovih in pri brvi med 6. in 8. uro ter med 12. in 15.30 uro.
 • Dogovorimo se tudi, da pošljemo ponovno mail za sestanek pri g. županu (ne namestniku).
 • Obveščeni smo bili tudi, da se OŠ Bršljin sooča s težavami pri avtobusnem prevozu osnovnošolskih otrok. V primeru potrebe šole, jim bomo pri reševanju težave pomagali.

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.05

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                 Predsednica:

Vanja Kavšček                                                                                                      Mira Kump

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin