zemljevid krajevnih skupnosti

7. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 22. 11. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:                08.11.2023, ob 18.00 uri

 

Kraj: Kočevarjeva ulica 13

 

 

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin – Blaž Habjan - neopravičen

KS Bršljin - Jožica Šepetavc - opravičena

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Zapore na Župančičevem sprehajališču
 3. Pitnik OŠ Bršljin
 4. Razno

 

 

Ad. 1

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

 

Ad. 2

 

  Zapore na Župančičevem sprehajališču
 • Še vedno se urejajo zaporen in sicer v Lastovčah pri Vovkovih in pri Medičevi ulici proti mostičku. Kljub vsem klicem, mailom, sestankom še vedno pristojni niso uredili zadeve.

 

Ad. 3

 

  Pitnik OŠ Bršljin
 • Ravnateljica OŠ Bršljin se je na nas obrnila s prošnjo po pomoči pri postavitvi pitnika na igrišču ob šoli. Svet se strinja, da pitnik investira v celoti.
 •  

 

Ad. 4

 

  Razno
 • Ureditev železniškega prehoda, čakamo do 17.11. ko naj bi se odzvala železnica (I. Kovačič).
 • Ureditve pešpoti od mostička pri bršljinskem potoku po stopnicah, mimo plinske postaje na Foersterjevo ulico ne bo, ker poteka del poti po privat zemljišču.
 • Iz občine dobimo podatke, da se spomladi 2024 zagotovo začne rekonstrukcija Vavpotičeve ulice. Pred tem naj bi bili krajani vabljeni na predstavitev projekta.
 • Na Žup. sprehajališču je podrta ena javna svetilka, zaprosimo za popravilo.
 • Pri stavbi KS je potrebno zamenjati žarnice na javni razsvetljavi.
 • Na naslednjem sestanku je potrebno podati predloge za 2024 za javno razsvetljavo.
 • Prejeli smo več pritožb zaradi izgradnje nekaj metrov nivojske kolesarske poti in zožanja ceste pri križišču med Polhovo ulico in Straško cesto. Odgovor s strani MO NM je, da se bo ceste na nasprotnem delu širila in ne ostane zožana, da pa morajo narediti tak zaključek kolesarske poti, ker so prejeli evropska sredstva in naj bi bilo to po projektu.
 • Krajan Lastovč se je na nas obrnil s pritožbo zaradi zastajanja vode na cestišču ob pločniku v naselju. Ob vsakem malem dežju se voda nabira in steka proti oz. v njegovo hiše. Priložil je tudi fotografije o nastali škodi. Zaprosimo za pregled in čiščenje jaškov.
 • Asfaltiranje dela ceste v Cegelnici je končan, tudi bankine so urejene.
 • osnovnošolskih otrok. V primeru potrebe šole, jim bomo pri reševanju težave pomagali.

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.10

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                 Predsednica:

Vanja Kavšček                                                                                                      Mira Kump

 

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin