zemljevid krajevnih skupnosti

8. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 07. 12. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:                06.12.2023, ob 17.00 uri

​Kraj: Kočevarjeva ulica 13

 

Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin – Blaž Habjan

KS Bršljin - Jožica Šepetavc

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Javna razsvetljava
 3. Ureditev odjemnih mest za zbiranje odpadkov
 4. Železniški prehod
 5. Razno

 

 

Ad. 1

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

 

Ad. 2

 

  Javna razsvetljava

 

 • S strani MO NM smo po podanih predlogih dobili odgovor, da za izgradnjo javne razsvetljave na Kočevarjevi ulici potrebujemo pridobiti soglasja lastnikov. Ostale predloge pošljemo ponovno.

 

Ad. 3

 

  Ureditev odjemnih mest za zbiranje odpadkov

 

 • Komunala je že začela z urejanjem komunalnega otoka na Klemenčičevi ulici, vendar na privatnem lastništvu in brez soglasja lastnikov, zato so ureditev ustavili. Predloge za naslednje leto pošljemo, ko bodo začeto zadevo dokončali.
 • Je pa potrebno še na Cesti brigad preveriti št. odjemnih mest in št. zabojnikov ter krajani prosijo za postavitev lesene ograje ob komunalnem otoku na Cesti brigad 28.

Ad. 4

 

  Železniški prehod

 

 • S strani MO NM smo prejeli odgovor, da železnica na desni strani (smer Bršljin – proti mestu)ne more odmakniti opornega zidu, zaradi bližine kretnic. Na levi strani pa tudi ne more urediti varnega prečkanja železniškega prehoda, zaradi signalizacije. Predvideni znesek investicije naj bi bil cca. 120.000€. Čakajo se sicer še neki odgovori, vendar velikega interesa s strani pristojnih ni. KS in krajani pa bomo vsekakor zadevo želeli urediti.

 

 Ad. 4

 

  Razno

 

 • Ne samo, da nas ne župan, ne njegov podžupan Kramar ne želita sprejeti, še odgovorijo ne več na poslane maile. Še se bomo naročali.
 • Na Kolodvorski ulici se lahko postavi znak cona 30, vendar to lahko naredi železnica, ker je njihovo zemljišče. Tole še preverimo!
 • Zapora na Medičevi ulici/Župančičevem sprehajališču naj bi bila v pripravi postavitve.
 • Luči pri prehodih za pešce naj nebi gorele in sicer pri Elektru, prehodu na Zwittrovo ulico in pri MOL-u. Mira pokliče in uredimo.
 • S strani MO NM smo prejeli odgovor, da železnica na desni strani (smer Bršljin – proti mestu)ne more odmakniti opornega zidu, zaradi bližine kretnic. Na levi strani pa tudi ne more urediti varnega prečkanja železniškega prehoda, zaradi signalizacije. Predvideni znesek investicije naj bi bil cca. 120.000€. Čakajo se sicer še neki odgovori, vendar velikega interesa s strani pristojnih ni. KS in krajani pa bomo vsekakor zadevo želeli urediti.
 • MO NM nas je obvestila, da je pričela s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu (v nadaljevanju OPPN), katerega lokacija se nahaja na območju naše KSi. Postopek je trenutno v začetni fazi priprave prostorskega akta, to je faza poziva javnosti na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3. Zainteresirana javnost namreč lahko poda morebitne pripombe in predloge na predlagano prostorsko ureditev. Obvestilo javnosti je objavljeno tudi na spletnih straneh MO NM in KS, s povezavo na prostorski portal, kjer si je mogoče ogledati gradivo: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2023082108474470/, pisno pa smo obvestili tudi lastnike zemljišč, katerih zemljišča se nahajajo znotraj območja OPPN in lastnike sosednjih zemljišč.
 • Prejeli smo pritožbo krajana Lastovč, da ga oz. več njih moti hrup z bližnje večje kmetije. Hrup pa je moteč v nočnem času oz. zgodnjih jutranjih urah ( pol petih, petih zjutraj). Po pogovoru Mire z njim, ga je napotila na pristojne službe oz. naj pripravijo dopis s podpisi krajanov in bomo nato vse skupaj, še z dopisom sveta, poslali naprej kmetu.

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                 Predsednica:

Vanja Kavšček                                                                                                      Mira Kump

 

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin