Mobilno Novo mesto

Izhodiščne usmeritve Mestne občine Novo mesto, ki se navezujejo na trajnostni razvoj, smo določili s strateškima dokumentoma Trajnostna urbana strategija in Celostna prometna strategija. Pri razvoju prometa sledimo vodilu Lahkotna mobilnost v službi ljudi. Zavedamo se, da nas do uresničitve vizije čakajo še številni izzivi, a celostno in trajnostno prometno načrtovanje je postalo eden izmed osrednjih stebrov naših prizadevanj. Kolesarske in peš povezave povezujemo v zaključene enote, nekatere ceste smo namenili kolesarjem in pešcem, načrtovana prenova mestnega jedra predvideva občutno zmanjšanje tranzitnega prometa v tem delu mestu, ozaveščanje občanov pa poteka tudi s številnimi mehkejšimi ukrepi, kot je okoljevarstvena kampanja Vse se vrača, certifikat Kolesarju prijazen in v slovenskem merilu zelo uspešna izvedba Pešbusa.

mobilno_kolo.jpg mobilno_avtobus.jpg
mobilno_vlak.jpg mobilno_taxi.jpg
mobilno_pohodnik.jpg mobilno_parking