zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

datum: 28.04.2017

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

Z A P I S N I K 

Zapisnik 17. seje  Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih  krajevne skupnosti Drska.

PRISOTNI ČLANI: Matjaž Kavšek,  Leopold  Fink, Jože Preskar , Jožica Cekuta , Mira Retelj in Leopold Fink. Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

DNEVNI RED:

 • Pregle zapisnika 15. Seje sveta KS
 • Čistilna akcija >> očistimo sosesko<<
 • Praznik krajevne skupnosti
 • Razno
 • K 1. Točki

  Pregledan je zapisnik 15. seje sveta  krajevne skupnosti Drska. V zapisniku je poročilo o delu krajevne skupnosti  za  leto 2016 in plan dela za leto 2017. Zapisnik je pregledan  in potrjen s strani vseh prisotnih članov sveta .

  K 2.točki

  Čistilna akcija  >> očistimo sosesko<<

  Tudi letos poteka čistilna akcija  >> očistimo sosesko<<  v vseh krajevnih skupnostih  Mestne občine Novega  mesta  istočasno.  Namen akcije  je očistiti sosesko, sprehajalne poti, parke, ulice… Datum  izvedbe čistilne akcije je 8. april.  Zbirno mesto za krajane  naše KS je ob 9. uri  pred trgovino Tuš na ulici Slavka Gruma.

  Za zagotovitev udeležbe se povabi vse krajane  krajevne skupnosti, da se udeležijo čistilne akcije v čim večjem številu. Vabila  na  akcijo se obesijo na vse  oglasne deske po krajevni skupnosti.  Pri Komunalnem podjetju Novo mesto  na Podbevškovi ulici se nabavijo vreče za odpadke in rokavice.  Pobrani odpadki se odlagajo na  komunalne otoke. Za odvoz bo poskrbelo komunalno podjetje.

  K 3.točki

  Krajevni praznik v KS Drska

  V KS Drska že nekaj časa razmišljamo in iščemo primerno zgodovinsko osebo  ali dogodek, po katerem bi obeležili krajevni praznik.  V ta namen je bila tudi  razpisana javna obravnava z nazivom Javna obravnava predloga za  >> Praznik KS Drska<<.

  Na razpisano javno obravnavo  za krajevni praznik smo od naših krajanov prejeli nekaj predlogov. V večini primerov  so mnenja, da se praznik  določi v pomladnih mesecih in naj se obeležuje datum  nastanka krajevne skupnosti Drska.  Letos naša KS  praznuje  40. obletnico ustanovitve. Za pripravo praznovanja  obletnice se določi organizacijski odbor, ki ga sestavljajo člani Sveta KS, k sodelovanju pa se povabi še ravnateljico O

  novice

  28. april, KS Drska

  Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

  Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

  več >

  28. april, KS Drska

  Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

  Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

  več >

  13. februar, KS Drska

  Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

  Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

  več >

  12. februar, KS Drska

  Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

  Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

  več >

  22. november, KS Drska
  06. oktober, KS Drska

  Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

  Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

  več >