zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 01. 03. 2024

dne 6.11.2023

Z A P I S N I K

 

sestanka 7. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 06.11.2023 z začetkom ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Jožica Cekuta , Marjeta Saje Lukšič, Iztok Kavšek in Matjaž Kavšek.

OPRAVIČENO ODSOTNA:  Aljaž Novak in Tatjana Medic.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 6. Seje
  2. Obravnava ponudb za izvedbo projekta >> Postavitev klopi, oglasne table in smetnjaka za pasje iztrebke <<
  3. Obravnava predloga za obnovo pešpoti in stopnic na brežini reke Krke na Brodu.
  4. Novoletna okrasitev KS Drska.
  5. Razno   

 

K 1. Točki

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

K 2. Točki

Obravnava ponudb za izvedbo projekta  - Postavitev klopi, oglasne table in smetnjaka za pasje iztrebke.

Za izvedbo projekta postavitve klopi, namestitev nove oglasne deske in smetnjaka za pasje iztrebke, smo prejeli tri ponudbe. Najugodnejša ponudba je ponudnika Slavka Tratnika,s.p. v skupnem znesku 4.514,00 Eur.

Sklep: Sprejme se ponudba za izvedbo in postavitev klopi, oglasne deske in smetnjaka po ponudbeni vrednosti 4.514,00 Eur, ponudnika Slavka Tratnika s.p.

 

K 3. točki

Obravnava predloga obnove pešpoti  na Brdu ob brežini reke Krke.

Pešpot od čistilne naprave pod trgovino  Spar, do reke Krke je poškodovana in zanemarjena. Trenutno se izvajajo kanalizacijska dela in urejanje cestišča. Pristopi se k ureditvi pešpoti. Za ureditev pešpoti in obnovo betonskih stopnic v reko Krko je bil izdelan popis del in izvedeno javno naročilo. Prejeli smo dve ponudbi, od katerih je bila najugodnejša ponudba ponudnika Primoža Puglja s.p. v vrednosti 2.022,76 Eur.

Sklep: Sprejme se ponudba za Primoža Puglja s.p. v višini 2.022,76 Eur za obnovo betonskih stopnic in popravilo pešpoti ob reki Krki na Brodu.

 

K 4. Točki

Novoletna okrasitev v KS Drska

Bliža se konec leta in z njim tudi pričakovanja, kaj nam bo prineslo novo, naslednje leto. Kakor zadnja leta, smo se tudi letos v KS Drska odločili, da za popestritev  konca in začetek  novega leta, v krajevni skupnosti obesimo  lučke na obcestne svetilke. Uporabijo se le obstoječe lučke, ki so že nabavljene in bile uporabljene v preteklem letu.

K 5. Točki

Prošnja za pomoč

Društvo Likovnih ustvarjalcev v kamnu SKULPTE, prosi za finančno  pomoč pri izdaji kataloga >> V kraljestvu povodnega moža<< in sicer za poplačilo tiskanja predstavitvene brošure po predračunskem znesku 598,50 Eur. Društvo je s svojo razstavo kulturno obogatili praznik Krajevne skupnosti  v maju 2023, več njihovih stvaritev pa tudi bogati  sprehajalno pot v Portovalu.

Sklep.:  KS Drska sprejme financiranje izdaje brošure »V kraljestvu povodnega moža« v znesku 598,50 Eur.

 

Seja je bila zaključena ob 19,30 uri.       

 

  Tajnica                                  Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                    Mira RETELJ

novice

18. junij, KS Drska

PRAZNIK KS DRSKA

PRAZNIK KS DRSKA 15.6.2024

več >

06. junij, KS Drska
 Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Prijazno vabljeni na slavnostno prireditev v počastitev praznika KS Drska, ki bo v soboto, 15. junija 2024, ob 16. uri, na športnem igrišču na Cesarjevi ulici pred Vrtcem Pedenjped. V primeru slabega vremena bo prireditev v Osnovni šoli Drska.

več >

06. junij, KS Drska

Ureditev Westrove ulice

Vse krajane obveščamo, da bodo v naslednjih osmih mesecih potekala dela na ureditvi Westrove ulice, zato bo promet na tem območju moten.

več >

28. marec, KS Drska

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

več >

06. marec, KS Drska
 ČISTILNA AKCIJA 2024

ČISTILNA AKCIJA 2024

Zbor dne 16.3.2024 ob 09.00 uri pri Atmosferi. VABLJENI !!!

več >

06. marec, KS Drska
01. marec, KS Drska
12. december, KS Drska
 voščilo 2024
29. november, KS Drska
 Vabilo na predavanje

Vabilo na predavanje

Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

več >