zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 6. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 13. 11. 2023

dne 12.09.2023

KS Drska prosojno ozadje-logo

Z A P I S N I K

 

sestanka 6. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 12.09.2023 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Tatjana Medic, Jožica Cekuta , Marjeta Saje Lukšič, Iztok Kavšek, Matjaž Kavšek in Aljaž Novak.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
 2. Pregled stanja na projektih
 3. Obravnava poziva MO NM  Novo mesto za sofinanciranje  izgradnje projektov
 4. Razno
 • Umiritev prometa v ulici Drska
 • Zarja- prejet račun za stroške košnje

 

K 1. Točki

Obrazložitev k 3. Točki zapisnika 5. Seje  -  Organizacija lll. Olimpiade krajevnih skupnosti

lll. Olimpijade Krajevnih skupnosti  žal  letos ne bomo uspeli  izpeljati. Datum, ki je bil določen za izvedbo iger je zaseden  s strani razpoložljivosti igrišč, razpoložljivosti  sodnikov in izvajalcev organizacijskega dela tekmovanja. Zavod Novo mesto pa nima kapacitet v resursih, da bi izvedel igre. Predlagamo izvedbo iger prihodnje leto v mesecu maju.

 • Zapisnik 5. seje Sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.
 • Zapisnik 1. korespondenčne seje je bil potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

K 2. Točki

Pregled stanja na projektih

Projekti  KS Drska za leto 2023 v fazi  izvajanja:

 1. Nakup in postavitev opreme - klopi in košev za odpadke. 
 • Predlagana je postavitev koša za pasje odpadke  na Ulici Slavka Gruma 114 pod OŠ Drska in to ob robu parkirišča na zelenici.
 • Predlagana je postavitev dveh klopi na igrišču na Pavčkovi ulici
 • Predlagana je postavitev treh klopi v parku na ulici Slavka Gruma, nasproti postaje mestnega avtobusa v smeti proti Rdečemu križu
 • Na Lebanovi ulici še vedno ni oglasne deske.  Pešpot ob Težki vodi je sedaj urejena, zato je postavitev oglasne table izvedljiva.  Postavi se novo na isto mesto, kot je že bila  postavljena stara , dotrajana oglasna deska.

 

K 3. točki

Sofinanciranje projektov prenove in vzdrževanja nekategoriziranih poti v javni uporabi krajevne skupnosti  Drska v letu 2023

Mestna občina Novo mesto je pozvala Krajevne skupnosti,  da pripravijo predloge za sofinanciranje projektov prenove in vzdrževanja nekategoriziranih poti v krajevni skupnosti  v letu 2023. Rok za prijavo projektov je 20.9.2023. KS Drska je v ta namen predlagala prenovo naslednjih poti:

 • Ureditev pešpoti med vrtcem Pedenjped in parkirnim prostorom  pod Topom
 • Ureditev ceste na Brodu  na parceli št. 1328/12, v dolžini 20 – 30 m.

 

K 4. Točki

 1. Zarja  - zaračunavanje stroškov čiščenja in košnje skupnih zunanjih površin

KS Drska od leta 2022 prejema od upravnika, Zarje d.d. Novo mesto občasno visoke račune  za stroške košnje trave. Strošek ni sorazmeren lastništvu, zato smo račune zavrnili in zahtevali obračun po solastniških deležih. Solastniški delež znaša 1,6 %, Zarja pa nam zaračunava 25 % kot strošek košnje in čiščenja zunanjih površin v pritličnem delu objektov. Opravili smo že dva sestanka na to temo in še nismo prišli do rešitve.

Glede ureditve razmerij Zarja predlaga, da se skliče sestanek vseh lastnikov in predlaga, da se uredijo vsa nesoglasje glede obračuna stroškov s sprejetjem Pogodbe o medsebojnih razmerjih, za kar je potrebno 75 % soglasje vseh udeležencev tako poslovnega dela kot tudi stanovanjskega dela. V kratkem se skliče sestanek USG 7-9. Na sestanku dogovorimo kako se bodo stroški delili.

 1. Prejeta zahteva krajanov  za ponovno postavitev odstranjene grbine za umiritev prometa

Svet KS Drska je prejel dopis krajanov  z zahtevo po ponovni postavitvi odstranjene grbine za umiritev prometa  v ulici Drska pri stanovanjski hiši št. 33.  Utemeljitev postavitve ovire so  povečanje hitrosti prometa po omenjeni ulici in večje število majhnih otrok v soseski, ki pa hitro zaidejo na ulico in je ogrožana njihova varnost. Krajani so zahtevo utemeljili z zbranimi podpisi 15. sokrajanov.

Sklep.:  Predlog , da se na omenjeni trasi ponovno postavi ovira – ležeči policaj – je potrjen s strani vseh članov sveta KS Drska. O postavitvi ovire se obvesti SOU Novo mesto.

 

Seja je bila zaključena ob 20,15 uri.       

 

  Tajnica                                            Predsednica KS Drska:

  Jožica Cekuta                                 Mira RETELJ

novice

18. junij, KS Drska

PRAZNIK KS DRSKA

PRAZNIK KS DRSKA 15.6.2024

več >

06. junij, KS Drska
 Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Prijazno vabljeni na slavnostno prireditev v počastitev praznika KS Drska, ki bo v soboto, 15. junija 2024, ob 16. uri, na športnem igrišču na Cesarjevi ulici pred Vrtcem Pedenjped. V primeru slabega vremena bo prireditev v Osnovni šoli Drska.

več >

06. junij, KS Drska

Ureditev Westrove ulice

Vse krajane obveščamo, da bodo v naslednjih osmih mesecih potekala dela na ureditvi Westrove ulice, zato bo promet na tem območju moten.

več >

28. marec, KS Drska

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

več >

06. marec, KS Drska
 ČISTILNA AKCIJA 2024

ČISTILNA AKCIJA 2024

Zbor dne 16.3.2024 ob 09.00 uri pri Atmosferi. VABLJENI !!!

več >

06. marec, KS Drska
01. marec, KS Drska
12. december, KS Drska
 voščilo 2024
29. november, KS Drska
 Vabilo na predavanje

Vabilo na predavanje

Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

več >