zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

datum: 13.02.2017

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

Z A P I S N I K 

Sestanka 15. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih  krajevne skupnosti Drska. 

PRISOTNI ČLANI: Matjaž Kavšek, Majda Kavšek, Leopold Fink, Jože Preskar in Jožica Cekuta, Retelj Mira,Borut Jakše. Sejo je vodila predsednica Mira Retelj. 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregle zapisnikov 13. in 14. Seje
 2. Poročilo za leto 2016 in plan dela za leto 2017
 3. Pobuda Rudija Škofa za praznik krajevne skupnosti
 4. Razno

 

 

K 1. Točki

 

Pregledan je zapisnik 14. Seje in potrjen s strani vseh članov sveta KS Drska.

 

K 2.točki

 

Poročilo za leto 2016 in plan dela za leto 2017

Predsednica je prisoten seznanila z letnim poročilom za leto 2016 ter predlogi za delo v letu 2017 in 2018.

 

Cilji na področju poslovanja krajevne skupnosti so skrbno in gospodarno upravljanje s razpoložljivimi sredstvi na strani prihodkov in odhodkov.

V letu 2016 si je Krajevna skupnost Drska zadala naslednje cilje:

 

 • Ureditev lastniškega razmerja funkcionalnih zemljišč ob stanovanjskih blokih
 • Obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti   po programu za  obdobje 2014-2018
 • Sodelovanje s Športnim društvom KS Drska in vzpodbujanje množične rekreacije
 • Sodelovanje z Rdečim križu in Osnovno šolo Drska
 • Pomoč raznim društvom in humanitarnim organizacijam pri njihovem delovanju
 • Izvajanje projektov, katere je sofinancirala MO Novo mesto
 • Novoletna okrasitev

 

Krajevna skupnost je za svoje delovanje v letu 2016 mesečno prejemala sredstva iz občinskega proračuna  770,63€ mesečno in sredstva za redno delovanje v višini 9.247,56€ letno.

 

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

 

V letu 2016 je bila v krajevni skupnosti izvedena prenova Kandijske ceste pri Lekarni in prenovljen del Westrove  ulice.

Še vedno je največji problem KS slaba cestna ureditev in močan promet do Šolskega centra, ki je bil tudi v letu 2016  največkrat izpostavljen problem krajanov KS Drska.

Obravnavan je bil prometno varnostni načrt O

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >