Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Zasebni pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izdelovalec SD OPPN je podjetje Topos, d.o.o. iz Novega mesta.

 

Predmet SD OPPN je sprememba določil odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se pretežnemu lastniku zemljišč na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 16. 2. 2023 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Dolenjski uradni list, št. 6/23), na podlagi katerega bo postopek priprave potekal po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3, 18/23 – ZDU-1O).

Datoteke

Predlog osnutka SD OPPN Poganci

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 je pripravljen predlog osnutka SD OPPN. O predlogu osnutka je obveščena Krajevna skupnost Gotna vas. Zainteresirana javnost si lahko gradivo ogleda na tem prostorskem portalu (priponke spodaj) ter poda morebitne predloge ali usmeritve do vključno 8. 5. 2023, in sicer na naslednji način:

  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si (s pripisom št. zadeve: 350-0021/2022);
  • pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
  • v knjigo pripomb na mestu razgrnitve gradiva v pritličju Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Datoteke

nazaj