Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2

Zadnja sprememba: 05. 02. 2021

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave za začetek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta. Pobudnik priprave SDUN 2 je ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto, Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, izdelovalec predloga izhodišč pa GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, februar 2020.

Lokacija, kjer že velja Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 3/01, 68/07 in Dolenjski uradni list, št. 3/20 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: UN), je vpeta med Rozmanovo in Kastelčevo ulico, v podolgovat trikotni prostor, ki je delno pozidan in delno zazelenjen.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta – SDUN 2

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2 in potrdijo Izhodišča za SDUN 2 (izdelal GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto, november 2020).

Sklep je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 1/2021.

 

 

 

nazaj