Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 6 (Širitev območja ZN Adria)

Status: ustavljena priprava

Priprava sprememb in dopolnitev OPN MONM - SD OPN 6 se je pričela s sklepom o pripravi (št. 350-12/2018-3) z namenom sprememb in dopolnitev strateških in izvedbenih vsebin Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto za širitev gospodarske dejavnosti ob območju ZN Adria.

Ker je bila vsebina vključena v postopek priprave SDOPN 2, je bil namen širitve dosežen s sprejemom SDOPN 2 (Dolenjski uradni list, št. 16/22). Zato je bil Sklep o pripravi SDOPN 6 razveljavljen.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 6

Dolenjski uradni list, št. 18/22.

nazaj