zemljevid krajevnih skupnosti

VABILO

datum: 24. 01. 2020

Nacionalnega programa za presejanje diabetične retinopatije

VABLJENI v četrtek 30.1.2020 ob 17 uri v DOMU KS REGRČA VAS

          

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

 

KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS

 

 

 

Nacionalnega programa za presejanje  diabetične retinopatije

 

   

VABLJENI v četrtek 30.1.2020 ob 17 uri

v DOMU KS REGRČA VAS

 

Predstavili nam bodo delovanje presejalnega programa  diabetične retinopatije  -  Splošne bolnišnice Novo mesto -  Marta Blažič, mag. zdr. nege., pred. in Renata Vovk zdravstvena tehnica.

 

 

 

PRESEJALNI PROGRAM DIABETIČNA RETINOPATIJA

 

Sladkorna bolezen ali diabetes je bolezen, ki z leti lahko povzroči komplikacije, zlasti na krvnih žilah. Stanje vpliva na krvne žilice po celem telesu: makroangiopatija (možgani, srce), mikroangiopatija (ledvica, oči).

Diabetična retinopatija je komplikacija zaradi sladkorne bolezni in pomeni okvaro žil mrežnice, ki bodisi puščajo, bodisi se zamašijo. Pri napredovani obliki se tvorijo nove žile na mrežnici, ki so krhke in krvavijo. V zgodnji fazi diabetična retinopatija ne dela večjih težav, v napredovani obliki pa se kaže z zamegljenim vidom, nenadno izgubo vida ali različnimi motnjami.
Vsak bolnik s sladkorno boleznijo je upravičen do presejalnega pregleda ali kliničnega očesnega pregleda, če je to potrebno.

Splošna bolnišnica Novo mesto je leta 2015 pristopila k izvajanju Nacionalnega programa za presejanje  diabetične retinopatije. Na slovenski ravni program omogoča primerno obravnavo pacientov z diabetično retinopatijo z namenom zgodnjega odkrivanja in pravočasne napotitve na zdravljenje.

Delovanje presejalnega programa bosta iz Splošne bolnišnice Novo mesto predstavili Marta Blažič, mag. zdr. nege., pred. in Renata Vovk zdravstvena tehnica, v četrtek 30.1.2020 ob 17 uri v DOMU KS REGRČA VAS.

novice

24. junij, KS Regrča vas
05. junij, KS Regrča vas

PREVZEM POSODICE ZA SHRANJEVANJE ODPADNEGA OLJA

KRAJANI IN KRAJANKE KS REGRČA VAS PREVZEM POSODICE ZA SHRANJEVANJE ODPADNEGA OLJA

več >

28. april, KS Regrča vas

KRES

Krajanke in krajani KS Regrča vas

več >

20. februar, KS Regrča vas

IDZ dokumentacija - Sveti Rok

IDZ dokumentacija variantno preverja možnost ureditev območja lokalne poti JP 799191 ter JP 799184 na odseku od križišča z lokalno potjo JP 799193 – Knezova ulica (pri Bohovi kapelici v Regrči vasi) do križišča z lokalno cesto LZ 299031( ulica Košenice) v dolžini cca. 1000 m.

več >

24. januar, KS Regrča vas

VABILO

Nacionalnega programa za presejanje diabetične retinopatije VABLJENI v četrtek 30.1.2020 ob 17 uri v DOMU KS REGRČA VAS

več >

08. oktober, KS Regrča vas

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

19. junij, KS Regrča vas

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

18. marec, KS Regrča vas

Čistilna akcija Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajani KS Regrča vas urejali okolico doma, čistili sosesko, 16.marec 2019

več >