zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 18. seje Sveta KS Drska

datum: 16.06.2017

KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

 

Z A P I S N I K

 

 

Sestanka 18. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 04.05.2017 ob 19.00 uri v prostorih  krajevne skupnosti Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:  Matjaž Kavšek, Leopold Fink, Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,  Retelj Mira, Borut Jakše in Majda Kavšek. Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Pregle  in potrditev zapisnika 17. seje

2. Organizacija dogodkov v zvezi z obeležjem 40. letnice  in praznik KS Drska

3. Projekti KS Drska v letu 2017

4. Razno

 

 

K 1. Točki

 

Zapisnik 17. seje je pregledan in potrjen.

 

K 2.točki

 

Za določitev praznika KS Drska je bila odprta javna obravnava ,  ki se je zaključila 28. 02 2017. Krajani so bili v večini mnenja, da naj bo praznik 15. junij – obletnica ustanovite krajevne skupnosti Drska. Letos naš krajevna skupnost praznuje 40. obletnico . Prireditev v počastitev 40. obletnice delovanja bo potekala 13.06.2017 v Medgeneracijskem parku pred RK na Drski ulica Slavka  Gruma Novo mesto s  pričetkom ob 18.  uri. Program se  pripravlja  za vse krajane.  V programu bodo sodelovali župan MO NM  gospod Gregor Macedoni, predsednica KS Drska  gospa Mira Retelj, učenci OŠ Drska in otroci z vrtca Pedenped.  Na srečanje bodo povabljeni vsi nekdanji predsedniki krajevne skupnosti Drska.  Prireditev naj bi časovno trajala približno eno uro.

V soboto 17.06.2017 s pričetkom ob 14. uri bomo organiziral piknik za vse krajane krajevne skupnosti Drska na Brodu.  V ta namen se v vsa gospodinjstva  pošlje vabilo, vabila se izobesijo tudi na oglasne deske po krajevni skupnosti.

 

Jantarjevo leto v Krajevni skupnosti Drska.  Na ploščadi pred avtobusno postajo Novo mesto  bo 13.06 2017 ob 19.30 otvoritev projekta >>Jantarni zapis v kamnu<< . Projekt obsega kamnito mizo s knežjim stolom in dvema klopema – projekt društva ljubiteljev naravnega kamna.  Betonska stena  se obloži v leseno oblogo pred katero se uredi zelena zasaditev.

 

 

K. 3 Točki

 

Projekti v KS Drska v letu 2017

 

1. Nadaljevanje že začetih projektov na Brodu. Ureditev mostička za pešce  in ureditev poti.

2. Pri spominskem obeležju TOP je nujna ureditev stopnic na vsaki strani objekta ter čiščenje kovinskih vrat in ureditev zaklepanja.

3. Projekt  za ureditev pešpoti okoli stanovanjskih blokov na Šegovi ulici  ter dohodnih poti in stopnic pri vrtcu Rdeča kapica

 

 

Razno

 

 Lipa v Irči vasi na križišču.  Veje ogrožajo varnost krajanov. Predlog gospoda Finka, da se veje odžagajo.

 

.  Prošnja za donacijo.:

 

Krajevna organizacija RK Drska , prosi za pomoč pri organizaciji srečanja za starejše krajane KS Drska  , ki bo potekalo 8. junija  2017 v osnovni šola Drska.

 

Sklep .: Finančna pomoč pri organizaciji  srečanja za starejše krajane KS

 Drska se odobri .

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri

 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >