zemljevid krajevnih skupnosti

Velika udeležba krajanov na čistilni akciji v Žabji vasi

datum: 26. 03. 2019

V soboto, 23.3.2019 smo tako kot po številnih krajevnih skupnostih, tudi v Žabji vasi izpeljali čistilno akcijo.

Letos nam je bilo vreme izredno naklonjeno, kar se je poznalo tudi na udeležbi. In sicer se nas je akcije udeležilo preko štirideset krajanov, od tega kar polovica otrok. Kar je vsekakor vzpodbudno pri ohranjanju ekološke zavesti v prihodnje. Zbor je bil okoli 9 ure pred ZNC, od koder smo se razkropili po vseh ulicah in tudi gozdnih poteh Žabje vasi.

Predvsem velja poudariti dve večji točki, ki se spreminjata v nelegalno odlagališče odpadkov. In sicer območje Drgančevja, predvsem pri zapuščeni stavbi pri bencinskem servisu OMV. Ter od ekološkega otoka pri Eurospinu proti Avšičevi ulici. V zvezi z odlagališčem v Drgančevju bo KS tudi podala prijavo na inšpektorat. Vsekakor ne smemo dovoliti, da se naša okolica takole potiho spreminja v smetišče, zato bomo s podobnimi akcijami nadaljevali tudi v prihodnje.

Akcijo smo zaključili z druženjem in malico na igrišču.

Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje. Samo skupaj lahko ohranimo naše okolje čisto tudi v prihodnje.

IMG_20190323_102142_1

IMG_20190323_113004

odlagalisce

IMG_20190323_090723

novice

16. september, KS Žabja vas

CELOSTNA PODOBA ZBIRNIH MEST ZA KOMUNALNE ODPADKE

Izpolnjujemo programsko zavezo Sveta KS Žabja vas in pričela se je postopna ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke, pri čemur nam izdatno pomaga podjetje Komunala d.o.o..

več >

16. september, KS Žabja vas

IGRANJE KOŠARKE SEDAJ MANJ MOTEČE ZA SOSEDE

Ob izgradnji Športnega parka so bile, zaradi pravil pri izbirah iz naslova javnega razpisa, na kovinska stojala nameščene cenejše košarkaške table z obroči. Zaradi tankih tabel so žoge ob odboju povzročale moteče zvoke, kar je zelo motilo bližnje stanovalce hiš.

več >

15. september, KS Žabja vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (v nadaljevanju: SD ZN), ki ga je pod št. J-13/19, september 2020, izdelalo podjetje ACER Novo mesto d. o. o.

več >

12. september, KS Žabja vas

Zaščitne obrazne maske za vse krajane

Svet KS je sprejel odločitev, da za vse krajane nabavi zaščitne obrazne maske, več si preberite v dopisu...

več >

12. september, KS Žabja vas

Dotrajana delna zapora na Lobetovi ulici

Zaradi prehitrih in nevarnih voznikov, ki pogosto prečkajo klanec skozi Lobetovo ulico, z namenom prihranka na času v smeri Cikave, je bila na tej ulici vzpostavljena delna zapora.

več >

08. september, KS Žabja vas

Posedanje uličnih cestnih jaškov

Na ulicah v KS je opaziti občutno posedanje asfaltne površine, posebno okoli cestnih jaškov in rešetk.

več >

08. september, KS Žabja vas

Popravilo strehe na bivši vojašnici

Dlje časa smo opazovali propadanje stavbe, bivše vojašnice pri bencinskem servisu OMV. Stavba je v zelo slabem stanju in ostrešje nebi več zdržalo bremena večje količine snega.

več >

25. avgust, KS Žabja vas

Na igrišču je manj motečega hrupa

KS Žabja vas je pozorno prisluhnila stanovalcem v neposredni bližini igrišča, kateri so se pritoževali nad motečim hrupom, ki ga je povzročala uporaba naprave "Zip-line".

več >

21. avgust, KS Žabja vas

Neurejena gradbišča porušenih hiš

Okolico glavnega križišča državnih cest, na gradbiščih porušenih hiš, prerašča visok plevel. Med rastlinami opažamo zdravju škodljive tujerodne rastline, opaziti je tudi glodalce in plazilce.

več >

11. junij, KS Žabja vas

Igrišče v Žabji vasi ponovno odprto v celoti!

Skladno s priporočili NIJZ in sproščanjem ukrepov po epidemiji Covid-19, vse občane in občanke obveščamo, da je igrišče ponovno odprto.

več >