zemljevid krajevnih skupnosti

Velika udeležba krajanov na čistilni akciji v Žabji vasi

datum: 26. 03. 2019

V soboto, 23.3.2019 smo tako kot po številnih krajevnih skupnostih, tudi v Žabji vasi izpeljali čistilno akcijo.

Letos nam je bilo vreme izredno naklonjeno, kar se je poznalo tudi na udeležbi. In sicer se nas je akcije udeležilo preko štirideset krajanov, od tega kar polovica otrok. Kar je vsekakor vzpodbudno pri ohranjanju ekološke zavesti v prihodnje. Zbor je bil okoli 9 ure pred ZNC, od koder smo se razkropili po vseh ulicah in tudi gozdnih poteh Žabje vasi.

Predvsem velja poudariti dve večji točki, ki se spreminjata v nelegalno odlagališče odpadkov. In sicer območje Drgančevja, predvsem pri zapuščeni stavbi pri bencinskem servisu OMV. Ter od ekološkega otoka pri Eurospinu proti Avšičevi ulici. V zvezi z odlagališčem v Drgančevju bo KS tudi podala prijavo na inšpektorat. Vsekakor ne smemo dovoliti, da se naša okolica takole potiho spreminja v smetišče, zato bomo s podobnimi akcijami nadaljevali tudi v prihodnje.

Akcijo smo zaključili z druženjem in malico na igrišču.

Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje. Samo skupaj lahko ohranimo naše okolje čisto tudi v prihodnje.

IMG_20190323_102142_1

IMG_20190323_113004

odlagalisce

IMG_20190323_090723

novice

01. december, KS Žabja vas

Poročilo meritev hitrosti - Šentjernejska cesta

V priponki se nahaja poročilo o izvedbah del in meritvah hitrosti na Šentjernejski cesti.

več >

01. december, KS Žabja vas

Poročilo meritev hitrosti - Knafelčeva ulica

V priponki se nahaja poročilo o izvedbah del in meritvah hitrosti na Knafelčevi ulici.

več >

28. november, KS Žabja vas

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem; v nadaljevanju: SD OPPN PUSP.

več >

27. november, KS Žabja vas

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti (v nadaljevanju: SD ZN). ki se bo pripravljal na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). Pobudnik priprave SD ZN je Panvita, Mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska ...

več >

27. maj, KS Žabja vas

Popolna zapora ulice

Od 10. do 13. junija 2019 bo potekalo rušenje in odstranitev objektov ob križišču v Žabji vasi (Šentjernejska cesta 2 in 4).

več >

15. maj, KS Žabja vas

Konec za Napoleonovo vrbo...

Napoleonova vrba, znamenitost KS Žabje vasi, je žal dokončno odmrla. Zaradi nevarnosti lomljenja ali podrtja drevesa, bomo skupaj z lastnikom, takoj po košnji travnika, odstranili obe krošnji in večji del debelnih krakov. Več na povezavi...

več >

12. maj, KS Žabja vas

Telovadba vsako jutro tudi v Žabji vasi!

Z majem 2019 se je tudi na Športnem parku Žabja vas začela jutranja telovadba "1000 gibov" dr. Nikolaya Grishina.

več >

05. maj, KS Žabja vas

Vabilo na jutranjo telovadbo 1000 gibov

Telovadba je vsak delovni dan, ob 9 uri, v Športnem parku Žabja vas!

več >

15. april, KS Žabja vas
Ugreznitev asfalta ob talnih  rešetkah-povzroča hrup in predstavlja nevarnost za pešce in kolesarje.

4. Seja sveta KS Žabja vas

Ulični sestanki, glasilo, čistilna akcija in ekologija ter še mnogo več.

več >

09. april, KS Žabja vas

Prijavite se in zastopajte barve Žabje vasi!

Mogoče je že prišla do vas informacija, da sestavljamo ekipo, ki bo zastopala KS Žabja vas na letošnji olimpijadi krajevnih skupnosti Novega mesta. Prijave izbiramo do 15.4.2019.

več >