zemljevid krajevnih skupnosti

17. seja sveta KS Žabja vas

datum: 17.04.2016

ZADEVA: Zapisnik 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 15.4. 2016 ob 17:00 na Kmetiji Kastelic

Dnevni red:

1.)    Popravek zapisnika seje z dne 7.3.2016

2.)    Priprava vloge za drugi razpis

3.)    Javna razgrnitev načrta igrišča

4.)    Razno

 

Prisotni: Andrej Kastelic, Katja Luzar, Andreja Kastelic in Matija Šega.

 

1. Popravek zapisnika seje z dne 7.3.2016

Pred sestankom se je udeležil tudi gospod Lamut, ki je neposreden sosed bodočemu igrišču. Pojasnil je svoja stališča. Gospod je izrazil, da si želi, da igrišča še ne bi bilo, saj se boji, da bo zanj preveč moteče. Želi si ograje ob poti, ob njegovi parceli.

2. Priprava vloge za drugi razpis

Glede na to, da zaprošenih dopolnitev in popravkov ponudb nismo prejeli, smo izglasovali, da zapisano na prejšnjem zapisniku obvelja. Pripravljeno gradivo s prejšnjega sestanka se tako dopolni s še manjkajočimi ponudbami in se odda na občino najpozneje v torek 19.4.2016.

3. Javna razgrnitev načrta igrišča

Soglasno smo se dogovorili, da to storimo v občinskih prostorih.

4. Razno

Ni bilo posebnosti.

Zaradi zaupnosti podatkov seja 15. in 16. ni objavljena na spletu.

Zapisal: Matija Šega                                            Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. november, KS Žabja vas

4. seja sveta KS Žabja vas

Korespondenčno glasovanje o ureditvi odbojkarskega igrišča v sklopu urejanja športnega parka Žabja vas.

več >

06. november, KS Žabja vas

3. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 3.11. 2017 ob 17:30 v prostorih KS Žabja vas v ZNC

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS, stanujočimi ob bodočem igrišču- glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranja obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom MONM

več >

05. oktober, KS Žabja vas

Začetek gradnje igrišča ob Poti na Gorjance

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča v KS Žabja vas. Gre za sodobno otroško igrišče z več igrali, kot tudi za športno igrišče namenjeno nogometu, košarki, odbojki, badmintonu, balinanju in seveda prostoru za druženje krajanov KS Žabja vas.

več >

14. maj, KS Žabja vas

1. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 14.5. 2017 ob 18:00 na Kmetiji Kastelic

več >

10. februar, KS Žabja vas

Sestanek za krajane KS Žabja vas

V nedeljo, 12.2.2017 vas ob 11 uri vabimo na kmetijo Kastelic (Žabja vas 9), v dvorano, kjer bomo imeli sestanek na temo rekonstrukcije križišča v Žabji vas, zapori ceste skozi Drgančevje ipd.

več >

10. februar, KS Žabja vas

Rekonstrukcija križišča v Žabji vasi

Vabljeni na skupni sestanek, ki ga organizira Mestna občina Novo mesto in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo v torek, 14.2.2017 ob 17 uri, v Kulturnem centru Janeza Trdine (mala dvorana) v Novem mestu.

več >

07. februar, KS Žabja vas

OBVESTILO

Povečano število vlomov na območju KS Žabja vas! Obveščamo vas, da ste pozorni na sumljivo dogajanje, na nobičajno vedenje ujcev v naši KS ter da o morebitnih sumljivih dogodkih obveščate policijo.

več >

26. april, KS Žabja vas

2. OLIMPIADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA

Tokrat je organizator olimpiade KS Stopiče. Ekipe sestavljamo do 15.5.2016. Če vas interesira kateri od športov, ali si želite druženja, nas kontaktirajte.

več >

17. april, KS Žabja vas

17. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 15.4. 2016 ob 17:00 na Kmetiji Kastelic

več >