zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 27.sestanka sveta KS uršna sela

datum: 17. 08. 2018

Na sestanku , ki je bil dne, 17.08.2018, ob 19.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih se je razpravljalo o pripravi tradicionalnega pohoda na Seč,kot tudi o začetku izgradnje podpornega zidu pri pokopališču

 

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh,  Marjana Klobučar, Zora Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št.26
  2. Pohod na Seč
  3. Časopis Beč
  4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 26

 

Na zapisnik, ki so ga člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Pohod na Seč  

 

Letošnji tradicionalni pohod krajanov na Seč bo v soboto, 01.09.2018. Predsednik je povedal, da se je na naše povabilo odzval tudi župan MO Novo mesto g. Gregor Macedoni  in potrdil svojo prisotnost.

Zbor pohodnikov bo ob 8.30 pri spomeniku na Uršnih selih; v primeru slabega vremena bo cilj pohoda balinišče na Makutah. Vabila bodo objavljena na oglasnih deskah in na naši Fb strani.

K sodelovanju pri pohodu bomo tudi letos povabili člane gasilskega društva Uršna sela, ki bodo z gasilskim vozilom spremljali pohodnike ter na cilju pripravili malico.  Za pripravo krajšega kulturnega programa bomo zaprosili otroško skupino ter naše pevke Kronce.

Predsednik se bo tekom prihodnjega tedna dogovoril s krajani Seča glede priprave prostora ter z Borisom Žagarjem za dostavo miz in klopi.

 

 

 

 

 

Ad 3.)  Časopis Beč

 

Tudi letos bomo izdali časopis Beč. Nekaj prispevkov se je tekom leta že nabralo, za ostale pa bomo povabili krajane in društva, da jih pravočasno oddajo. S strani sveta KS bosta za pravočasen izid časopisa poskrbeli Marjana Kulovec in Zora Klobučar.

 

Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • V ponedeljek se bo pričela gradnja podpornega zidu pri pokopališču. Nadzornik s strani KS bo Ladi Rauh.  Dela bo izvajal Marjan Klobučar s.p.

 

  • Za prihodnje leto bo potrebno predvideti ureditev športnega igrišča – nujna je preplastitev in popravilo ograje.  Že sedaj pa je potrebno igrišče počistiti in opozoriti uporabnike, naj pazijo na red.

 

  • Predsednik je povedal, da je interveniral pri županu MO glede zadružnega doma, saj se do sedaj planirane aktivnosti še niso izvedle. Dobil je odgovor, da naj bi se po dopustih zadeve pospešile.   

 

  • Izteka se rok za oddajo naročilo za izvedbo del pri balinišču. Ladi Rauh bo poskrbel, da bo potreben popis pripravljen najkasneje do začetka septembra.

 

 

Seja je bila končana ob 20.00  uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >

02. november, KS Uršna sela

Kronce v Šmarjeti in Ruperč Vrhu

Uršenske KRONCE sodelovale na Reviji pevskih zborov v Šmarjeti in žalni slovesnosti na Ruperč Vrhu.

več >