zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 27.sestanka sveta KS uršna sela

datum: 17. 08. 2018

Na sestanku , ki je bil dne, 17.08.2018, ob 19.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih se je razpravljalo o pripravi tradicionalnega pohoda na Seč,kot tudi o začetku izgradnje podpornega zidu pri pokopališču

 

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh,  Marjana Klobučar, Zora Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št.26
  2. Pohod na Seč
  3. Časopis Beč
  4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 26

 

Na zapisnik, ki so ga člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Pohod na Seč  

 

Letošnji tradicionalni pohod krajanov na Seč bo v soboto, 01.09.2018. Predsednik je povedal, da se je na naše povabilo odzval tudi župan MO Novo mesto g. Gregor Macedoni  in potrdil svojo prisotnost.

Zbor pohodnikov bo ob 8.30 pri spomeniku na Uršnih selih; v primeru slabega vremena bo cilj pohoda balinišče na Makutah. Vabila bodo objavljena na oglasnih deskah in na naši Fb strani.

K sodelovanju pri pohodu bomo tudi letos povabili člane gasilskega društva Uršna sela, ki bodo z gasilskim vozilom spremljali pohodnike ter na cilju pripravili malico.  Za pripravo krajšega kulturnega programa bomo zaprosili otroško skupino ter naše pevke Kronce.

Predsednik se bo tekom prihodnjega tedna dogovoril s krajani Seča glede priprave prostora ter z Borisom Žagarjem za dostavo miz in klopi.

 

 

 

 

 

Ad 3.)  Časopis Beč

 

Tudi letos bomo izdali časopis Beč. Nekaj prispevkov se je tekom leta že nabralo, za ostale pa bomo povabili krajane in društva, da jih pravočasno oddajo. S strani sveta KS bosta za pravočasen izid časopisa poskrbeli Marjana Kulovec in Zora Klobučar.

 

Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • V ponedeljek se bo pričela gradnja podpornega zidu pri pokopališču. Nadzornik s strani KS bo Ladi Rauh.  Dela bo izvajal Marjan Klobučar s.p.

 

  • Za prihodnje leto bo potrebno predvideti ureditev športnega igrišča – nujna je preplastitev in popravilo ograje.  Že sedaj pa je potrebno igrišče počistiti in opozoriti uporabnike, naj pazijo na red.

 

  • Predsednik je povedal, da je interveniral pri županu MO glede zadružnega doma, saj se do sedaj planirane aktivnosti še niso izvedle. Dobil je odgovor, da naj bi se po dopustih zadeve pospešile.   

 

  • Izteka se rok za oddajo naročilo za izvedbo del pri balinišču. Ladi Rauh bo poskrbel, da bo potreben popis pripravljen najkasneje do začetka septembra.

 

 

Seja je bila končana ob 20.00  uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

19. julij, KS Uršna sela

Otroške delavnic na Uršnih selih

Na Uršnih selih že nekaj let uspešno potekajo delavnice za predšolske in šoloobvezne otroke

več >

01. julij, KS Uršna sela

INTENZIVNE VAJE KRONC

Kronce organizirale intenzivne vaje v Kranjski Gori in popestrile 90.letnico delovanja PGD Uršna sela

več >

20. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

več >

17. maj, KS Uršna sela

PREDSTAVITEV PROJEKTA: EVROPA ZA DRŽAVLJANE

V petek 17. maja 2019 smo na Uršnih selih poslušali zelo zanimivo predstavitev projekta EVROPA ZA DRŽAVLJANE, katerega nam je predstavila Alenka Novak, ki sodeluje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

več >

05. april, KS Uršna sela

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

več >

28. marec, KS Uršna sela

KRONCE z borci za vrednote NOB

Kronce obogatile skupščino druženja borcev za vrednote NOB Novo mesto

več >

01. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 2.sestanka sveta KS uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 2.seji, ki je bila dne, 01.02.2019, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma, imenoval tajnika KS in razpravljal o predvidenih investicijah v letu 2019.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično novoletni koncert

Kronce tudi letos pripravile Božični koncert v domači cerkvi, ki je bil 27.decembra in ga se je udeležilo rekordno število gledalcev.

več >

20. december, KS Uršna sela

Kronce s prostovoljci

Medgeneracijsko društvo ŽAREK iz Novega mesta organiziralo jubilejno srečanje voditeljev skupin starejših ljudi za samopomoč

več >

10. oktober, KS Uršna sela

Zapisnik 28.sestanka sveta KS uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne ,10.20.2018, v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih se je razpravljalo o izvedenih projektih in bližajočih lokalnih volitvah

več >