zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK SESTANKA SVETA KS ŠMIHEL

datum: 03. 11. 2018

 

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca,        Tone Progar

OPRAVIČENO ODSOTNA; Aleksandra Pavlič

 

Datum: 23.10.2018    Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 19.00h do 20.00h

 

Dnevni red: Infrastruktura Šmihelske ceste, Volitve, Zloženka

 

1.) Infrastruktura v Šmihelu; Izvedba rekonstrukcije Šmihelske ceste je zgrajena en mesec pred rokom. Glavni izvajalec je CGP Novo mesto, podizvajalec podjetje Malkom. Tedensko je Miro Škufca sodeloval na koordinacijskih sestankih z izvajalci del. Narejeno je več kot je bilo predvideno po projektu. Skoraj vsaka hiša ob glavni cesti je dobila dodatno betonsko ograjo z mrežo ali kaj drugega. Ogledala in dodatni prometni znaki se še namestijo. Dogovorjeno je da se pri bivši Burgarjevi domačiji, zasuje z zemljo, se uredi park, klopca, oglasna tabla, pano s sliko Šmihela in kratkim opisom kraja in ob otvoritvi posadi lipa. Miro Škufca

2.) Šmihelska cesta – faza 2 in 3. Sestanek je bil 12.6., kjer se je dogovorilo za odkup zemljišč z lastniki zemljišč za nadaljnji postopek sanacije ceste s pločnikom od Vite do Košenic. Denar na MO NM je rezerviran za ta del odseka. Začetek predvidene 2. faze je v letu 2019. Prav tako je že pripravljen plan in finančna sredstva za Šmihelsko cesto – faza 3, od Gostilne Bučar do pokopališča Šmihel. V letu 2020 je plan za začetek del za obvozno Šmihelsko cesto. Miro Škufca

3.) Dogovorjeno je da se še do konca novembra izpelje načrt za javne razsvetljavo med Košenicami in uvozom ulice Sv. Rok. Miro in Boštjan

4.) Volitve 2018, kjer bo izvoljen novi svet za člane KS Šmihel 2019-2023. Zdajšnji člani svet se dogovorimo, da se vse delo preda novi ekipi, konec novembra. Decembrske prireditve se letos ne bodo izvajale, ker bo izvoljen novi svet KS in časovno se ne bo izšlo. Prav tako ne bo izšel časopis Šmihelčan.

5.) Zloženka Šmihelčan se izda ob izteku mandata starih članov Sveta KS Šmihel, kjer bo povzetek skupnega dela v obdobju 2014 – 2018 v naši Krajevni skupnosti.

6.) Varnostni sosvet z policijo in Romi ter člani KS Šmihel, je bil izpeljan, kjer se je pogovorilo o miru in spravi med Romskimi družinami v naši KS Šmihel. Trenutno je v naselju umirjeno in složno.

7.) Razno; Vsa obvestila naše KS Šmihel, se priloži na spletno stran občine Novo  mesto.

 

 

Novo mesto, 29.10.2018                                                        Zapisala; Brigita Juršić

novice

16. januar, KS Šmihel
 Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel
 Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel