zemljevid krajevnih skupnosti

Seja sveta KS ŠMIHEL

datum: 08. 01. 2018

Seja sveta KS ŠIHEL

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar, Aleksandra Pavlič

 

Datum: 21.11.2017    Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 18.30h do 19.30h

 

Dnevni red: Infrastruktura, božično-novoletni dogodki, aktivnosti za naprej

 

 

1.) Infrastruktura v Šmihelu; Izvedba rekonstrukcije Šmihelske ceste je v postopku javnega razpisa in se išče izvajalec. Država je investitor ceste, pločnik in javna razsvetljava je v financiranju  Mestne občine Novo mesto. pripravljen je že tudi projekt sanacije ceste s pločnikom od Vite do Košenic in predvidena izvedba naj bi se začela v letu 2018. O se obvešča preko elektronske pošte krajane KS Šmihel.

Sanacija ceste ter izgradnja javne razsvetljave med Košenicami in uvozom ulice Sv. Rok v Regrči vasi se izvaja od 22.11.2018 dalje. Od poteku del in zapori so bili obveščeni krajani po elektronski pošti.

 

2.) Adventni izlet je 9.12.2017 –  poudarek je predvsem na druženju, zabavi z vodenim ogledom Portoroža, Pirana, Izole ter večerjo v gostilni Švab – Hrastovlje.

 

 

3.) Božično-novoletno okraševanje; Elektro Gregorič poskrbi za okraševanje po Šmihelu in Škrjančah ter del Košenic. Namestijo se lučke na javno razsvetljavo. Prav tako se pripravi skelet za okrasitev na smreki ob cerkvi, dokupijo se zvončki. Lučke naj bi zagorele s 1.12.2018.

 

 

4.) Božično-novoletni pohod; 26.12.2017, tradicija. Štart pri Športnem centru Košenice, mimo Škrjanč na Boričevo, do kmetije Mervar, kjer bo pogostitev in ognjemet.

Priprava; Miro Škufca in Brigita Juršič

 

 

5.) Božično-novoletni koncert; ki bo 29.12.2017 s pričetkom ob 18.30h in izvedbo se dogovori z Konservatorijem za glasbo Jurij Slatkonja in cerkvenimi pevskimi zbori s sodelovanjem z župniščem Šmihel. Pripravi se tudi pogostitev kot je kuhano vino in čaj. Aleksandra poskrbi za vsebino in tudi za vabila. Pripravi; Aleksandra Pavlič, Tone Progar, zagotovi vino za ''kuhančka''.

 

 

6.) Časopis Šmihelčan; je v delu in v zbiranju člankov, glavna nit Šmihelčana bo predstavitev – Novi sosedje v naši KS Šmihel. Pošlje se predvidenim donatorjem vloga za finančno pomoč pri časopisu in se jih tudi osebno nagovori s prošnjo za pomoč.

Pripravi; Miro Škufca in ostali člani.

 

7.) Razno; Marija je izpostavila problem smetnjakov na Košenicah, nasproti hiše Čuček. Komunalo Novo mesto, bo dodala smetnjak na tem delu. Nasproti Vite se uredi ograja z zamenjavo platna, za kar zaprosimo podjetje Trata. Pripravi; Tone Progar in Miro Škufca

 

Naročimo kamion peska za romsko družino Brulc, da si uredijo pot do njihovega prebivališča. Prav tako se poskrbi za izvedbo makedamskega tamponiranja parkirišča in dodaten pesek nasproti Pekarne v Šmihelu. Pripravi; Tone Progar

 

Romska problematika; opazovati in opozoriti policijo na številko 113, če kdo karkoli opazi dogajanje v svoji okolici, posebno ponoči. Skliče se varnostni sosvet na sestanek v začetku decembra. Pripravi; Miro Škufca in Boštjan Marolt.

 

 

 

Novo mesto, 23.11.2017                                                        Zapisala; Brigita Juršič

 

novice

16. januar, KS Šmihel
 Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel
 Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel