zemljevid krajevnih skupnosti

Zaspisnik seje sveta KS Šmihel

datum: 15. 11. 2017

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar, Aleksandra Pavlič

Datum: 24.10.2017      Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 19.00h do 20.30h

Dnevni red: Infrastruktura, božično-novoletni dogodki, aktivnosti za naprej


1.) Infrastruktura v Šmihelu; Priprava rekonstrukcije Šmihelske ceste je v razpisu in se išče izvajalec. Država je investitor ceste, pločnik in javna razsvetljava je v financiranju z Mestno občino Novo mesto.
Pri Osnovni šoli Šmihel so urejena otroška igrala, kot smo se dogovorili z šolo in občino. Financirala je Mestna občina Novo mesto.
Sanacija ceste in asvaltiranje ceste ter javna razsvetljava med Košenicami in uvoz k ulici Sv. Roku v Regrči vasi. Izvajalec je izbran, to je podjetje Malkom d.o.o. Priprava; Miro Škufca

2.) Dogovor za božični izlet je 9.12.2017 –  poudarek je predvsem na druženju in zabavi , zato se organizira izlet v Portorož, Piran, Izola. KS prispeva določene stroške, razliko plača izletnik. Pripravi; Boštjan Marolt in Miro Škufca


3.) Božično-novoletno okraševanje; Elektro Gregorič poskrbi za okraševanje po Šmihelu in Škrjančah ter del Košenic, namestijo lučke na javni razsvetljavi. Prav tako se pripravi skelet za okrasitev na smreki ob cerkvi. Pripravi; Boštjan Marolt


4.) Božično-novoletni pohod; 26.12.2017, vsakoletna tradicija. Štart pri Športnem centru Košenice, mimo Škrjanč na Boričevo, do kmetije Mervar, kjer bo pogostitev in ognjemet.
Priprava; Tone Progar in Brigita Juršič


5.) Božično-novoletni koncert; predviden datum je od 27.12.-29.12.2017 in izvedbo se dogovori z Konservatorijem za glasbo Jurij Slatkonja in cerkvenimi pevskimi zbori za sodelovanje ter župniščem Šmihel. Pripravi; Aleksandra Pavlič


6.) Časopis Šmihelčan; nit časopisa je še v idejah, ena od njih je Odprto srce – Novi sosedje v naši KS Šmihel. Pošlje se našim donatorjem vloga za finančno pomoč pri časopisu. Pripravi; Miro Škufca in ostali člani.

7.) Razno; Marija je izpostavila problem smetnjakov na Košenicah, nasproti hiše Čuček. Zaprosi se na Komunalo Novo mesto, g. Simona Štuklja, za smetnjak, kjer se odloži steklo.
Nasproti Vite se uredi ograja okoli smetnjakov, kot ekološki otok. Pripravi; Marija Džamžić in Milena Šinkovc.
 
Parkiranje na Košenicah pri Tiskarni Vesel in Bayer je sporno, ker se parkira ob cesti in je nevidno za ostale voznike. Opozori se z dopisom obe podjetji. Pripravi; Miro Škufca

Hitra vožnja nekaterih voznikov v naselju na Košenicah je težava za pešce in ostale krajane, zato se zaprosi na policijo in občino NM da opozorilno postavi radar v naselju ter da policija večkrat postavi radarsko meritev. Pripravi; Miro Škufca

Naročimo kamion peska za romsko družino Brulc, da si uredijo pot do njihovega prebivališča. Prav tako se kamion peska tudi pripelje za pot do Športnega centra na Košenicah – balon. Pripravi; Tone Progar

Romska problematika; opazovati in opozoriti policijo na številko 113, če kdo karkoli opazi dogajanje v svoji okolici, posebno ponoči. Skliče se varnostni sosvet na sestanek v začetku decembra. Pripravi; Miro Škufca in Boštjan Marolt.

 

Novo mesto, 26.10.2017                                                        Zapisala; Brigita Juršič

 

novice

16. januar, KS Šmihel
 Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel
 Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel