zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 1. seje Sveta KS Podgrad

datum: 15. 02. 2023

V petek, 10.02.2023, smo se člani Sveta KS Podgrad zbrali na 1. seji Sveta KS Podgrad.

 

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 1. seje Sveta KS Podgrad

 

Datum: 10.02.2023

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 18.00 – 21.00

Prisotni: Marko Kaplan, Toni Drab, Roman Staniša, Mateja Bačar, Peter Hrovatič, Sabina Kastelic Plazar in Barbara Lukše

Odsoten: /

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marko Kaplan

 

Dnevni red:

1. Predstavitev s strani predsednika društva Mehovo, Marjana Erpe, glede sodelovanja na prireditvi: srečanje krajanov krajevne skupnosti Podgrad

2. Pregled aktualnih zadev

3. Predlogi, pobude, mnenja

     

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 1. seje Sveta KS Podgrad.

 

1. točka dnevnega reda:

Na začetku 1. seje Sveta KS Podgrad nam je predsednik društva Mehovo, Marjan Erpe, predstavil namero glede organizacije prireditve: Srečanje krajanov KS Podgrad in morebitno sodelovanje s Krajevno skupnostjo Podgrad.

SKLEP 2: soglasno se člani Sveta KS Podgrad odločimo, da lahko društvo Mehovo organizira srečanje krajanov KS Podgrad, vendar ne kot praznik krajevne skupnosti, temveč praznik društva. Praznik krajevne skupnosti bomo organizirali predvidoma v naslednjem letu oz. ko bo infrastruktura to tudi omogočala. Trenutno imamo “prioritetne” oz. aktualne zadeve, katerim se moramo člani posvetiti.

 

2. točka dnevnega reda:

 

Pregled aktualnih zadev:

  • Sofinanciranje KS Mestne občine Novo mesto: preplastitev cestišč in ureditev javne razsvetljave

 

SKLEP 3: soglasno se člani sveta KS Podgrad odločimo, da se prijavimo na razpis MO Novo mesto glede preplastitve cest v KS Podgrad in sicer vseh vasi, razen Vinja vas in Podgrad, kjer trenutno ni potrebe. Prav tako smo soglasni pri prijavi na razpis MO Novo mesto za izgradnjo javne razsvetljave: vse vasi, kjer do sedaj ne poteka javna razsvetljava oz. poteka le delno, se vključi.

 

  • Ureditev in vzdrževanje odjemnih mest - Komunala Novo mesto

 

SKLEP 4: soglasno se člani sveta dogovorimo glede pomembnosti vzdrževanja in ureditve odjemnih mest v naši KS. Tini Potež, Komunala Novo mesto, poslan mail, 10.02.2023, glede ureditve in vzdrževanja ter dodatnih smetnjakov v vaseh Jurna vas in Koroška vas, ter ureditev smetnjaka za sveče in rože pri pokopališču na Velikem Cerovcu.

 

  • Ureditev najemne pogodbe za prostore KS Podgrad v Gasilskem domu Podgrad

 

SKLEP 5: Dogovorimo se, da se predsednik sveta KS Podgrad, Marko Kaplan, sestane s predsednikom Gasilskega doma Podgrad, Matejem Gazvoda in se dogovorita glede najemne pogodbe za prostore KS Podgrad.

 

  • Sanacija kamnoloma v rekreacijski park Podgrad

 

SKLEP 6: na MO Novo mesto pošlje predsednik KS Podgrad, Marko Kaplan, mail o možnosti seznanitve s stanjem rekreacijskega parka oz. da se seznanimo na kateri točki je sedaj vsa zadeva glede projekta rekreacijskega parka Podgrad.

 

  • Ureditev lokalnih cest Jurna vas in Koroška vas

 

SKLEP 7: potrebno pridobiti s strani MO Novo mesto informacije na kateri točki sta sedaj ti ureditvi in kaj je potrebno sedaj izvesti s strani KS Podgrad. Predsednik KS Podgrad pošlje poizvedbo na MO Novo mesto.

 

  • Grobarine

 

SKLEP 8: Dogovorimo se, da se grobarine vodijo s strani trenutnih članov KS Podgrad. Delo si na naslednji seji tudi razdelimo. Pregledamo vse tiste, ki niso že več let plačali grobarine in jim pošljemo dopis oz. poziv za plačilo.

 

  • Predavanje o obnovitvi znanja o Cestno prometnih predpisih krajanov KS Podgrad - prejeti mail s strani g. Klemna Beličič

 

SKLEP 9: Soglasno se odločimo, da se predavanje izvede v prostoru KS Podgrad in da bomo pomagali pri obveščanju krajanov. Poslan mail, 10.02.2023, Klemnu Beličič, da smo pripravljeni na izvedbo predavanja ter pomoč pri obveščanju.

 

3. točka dnevnega reda:

PREDLOGI, POBUDE, MNENJA: /


 

Podgrad, 10.02.2023

Pripravila: Barbara Lukše

novice

18. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

V soboto, 16.03.2024, smo krajani KS PODGRAD očistili našo sosesko.

več >

10. marec, KS Podgrad
 VABILO KRAJANOM NA UDELEŽBO PRI ČISTILNI AKCIJI

VABILO KRAJANOM NA UDELEŽBO PRI ČISTILNI AKCIJI

VABILO KRAJANOM NA UDELEŽBO PRI ČISTILNI AKCIJI "OČISTIMO SOSESKO" Lepo vabljeni, da se pridružite čiščenju okolice v soboto, 16.03.2024, ob 9. uri na zbirnih mestih (ob oglasnih deskah) v vaseh Koroška vas, Pristava, Konec, Podgrad in Veliki Cerovec. Rokavice in vrečke prejmete na zbirnem mestu. Veselimo se naše čiste soseske!

več >

23. januar, KS Podgrad
25. december, KS Podgrad
 Novoletno voščilo 2024
28. oktober, KS Podgrad
07. september, KS Podgrad
28. marec, KS Podgrad
 PREDAVANJE O CESTNO PROMETNIH PREDPISIH

PREDAVANJE O CESTNO PROMETNIH PREDPISIH

Krajani KS Podgrad vljudno vabljeni na osvežitev znanja o cestno prometnih predpisih. Predavanje bo potekalo v torek, 11.04.2023, ob 18.00 uri v prostorih Gasilskega doma Podgrad.

več >

19. marec, KS Podgrad