zemljevid krajevnih skupnosti

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

datum: 11. 05. 2020

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izhodišča za pripravo SD OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi SD OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.

Predmet izhodišč je sprememba določil odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se pretežnemu lastniku zemljišč na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinam ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

Prva faza pred začetkom priprave SD OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto vabi zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SD OPPN.

 

Podrobnosti in podatki o objavi predloga izhodišč se nahajajo v priponki in na spletni strani prostorskega portala

 

Več podrobnosti o pozivu se nahajajo v priponki.

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci.pdf

 

novice

11. maj, KS Gotna vas

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izhodišča za pripravo SD OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi SD OPPN in se ...

več >