zemljevid krajevnih skupnosti

5. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 18. 09. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum: 23.08.2023, ob 19.00 uri


Kraj: Kočevarjeva ulica 13


Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)
KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)
KS Bršljin – Gregor Vovk
KS Bršljin – Jaka Može
KS Bršljin – Blaž Habjan
Ks Bršljin – Jernej Jakše
KS Bršljin - Jožica Šepetavc (opravičena)

DNEVNI RED:
1. Olimpijada MO NM 2023
2. Razno

Ad. 1

1. Olimpijada MO NM 2023
- Danes, 23.8., smo prejeli mail predsednice KS Drska, ge. Mire Retelj, da olimpijada letos odpade in se
predvidoma prestavi na maj 2024.

Ad. 2

2. Razno
- VGP je začel s sanacijo oz. čiščenjem bršljinskega potoka in brežine.
- Komunala NM je poslala dopis o predstavitvi ločevanja odpadkov po KS MO NM. V naši KS bo
predstavitev v sredo, 4. oktobra, ob 17. uri v OŠ Bršljin. Mira bo podala predlog, da bi o
predstavitvi obveščali tudi na položnicah. Objavljeno bo tudi na spletni strani in FB strani, tako da
bomo lahko delili objavo.
- S strani Komunale NM smo obveščeni, da bodo letos uredili komunalni otok na Klemenčičevi
ulici. Preveri se še lastništvo in ko bo to urejeno, se postavi komunalni otok, ki bo tudi ograjen.
- Vavpotičeva ulica, idejni projekt letos, izvedba rekonstrukcije pa se začne konec leta 2024.
- Mira ponovno začne s klici in spodbudami o odstranitvi »garaž« v naši KS. Zemljišča okoli blokov
naj bi bila proporcionalno razparcelirana in bi lahko postopek počasi napredoval.
- Odgovor podžupana g. Urbana Kramarja ni zajel vseh naših pobud oz. na zastavljeno
problematiko nismo prejeli vseh odgovorov in bomo jeseni ponovno zaprosili za obisk na MO
NM.

- Mira se obrne na ga. Pavlič za ureditev dela Župančičevega sprehajališča od mostička (pod
Novoteksom) do konca sprehajališča proti Lastovčam (do Vovkovih). Potrebno je urediti
sprehajalno pot, pokositi brežino in ponovno postaviti ovire na koncu Medičeve ulice.

Seja je bila zaključena ob 20.00

Zapisala: Predsednica:
Vanja Kavšček Mira Kump

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin