zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 17. seje sveta KS Birčna vas

datum: 20. 05. 2018

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
2. Poročilo o izvajanju projektov
3. Pohod 2018
4. Izlet 2018
5. Igre KS v MO Novo mesto
6. RAZNO

 

 

Krajevna skupnost Birčna vas

Birčna vas 1

8000 Novo mesto

 

17. seja KS Birčna vas

 

Datum: Svet je zasedal dne, 05.05.2018, v prostorih OŠ Birčna vas, ob 18 uri.

 

Prisotni na seji: Majda Meštrić, Mirko Ravbar, Urška Hrovatič, Silva Šušteršič, Darja Marjanović in tajnik Vesna Stanešić

Odsoten: Vinko Pirc

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
 2. Poročilo o izvajanju projektov
 3. Pohod 2018
 4. Izlet 2018
 5. Igre KS v MO Novo mesto
 6. RAZNO

Ugotovitve in sklepi:

Ad 1

Predsednica sveta KS Majda Meštrić je pozdravila vse prisotne, in odprla 17. sejo sveta KS Birčna vas. Po pregledu zapisnika 16. seje je bil ta brez pripomb sprejet.

Sklep: zapisnik 16 seje se sprejme brez pripomb.

Ad 2

Objavljen je razpis za izvedbo del ureditve javnih površin za druženje in povezavo krajanov in ureditev javne razsvetljave v Birčni vasi. Rok prijav na razpis je 7. maj 2018. Ob ureditvi javnih površin bomo  pripravili tudi teren za igrala in zunanje fitnes naprave.

Na našo pobudo je bila opravljena po naročilu MO Novo mesto geodetska izmera mej v Birčni vasi ob parceli 1756/12 k.o. 1492 Stranska vas, ki je bila potrebna pred pričetkom gradnje in prav tako tudi pri Bučarju na Rajnovščah (realiziran dogovor s prejšnjega sestanka).

Ad 3

Tradicionalni 13. pohod po KS bo potekal 02.06.2018. Pričetek pohoda bo na Ruperč Vrhu ob 13 uri, kot običajno. Prvotni dogovor je bil cilj pohoda v Padežu, vendar smo se na pobudo Darje in PGD Stranska vas po krajši razpravi dogovorili, da bo letošnji cilj pri gasilskem domu Stranski vasi.

Zadolžitve:

 • Vesna- prehrana, pijača (pomagata še Mirko in Urška)
 • Urška, Majda – trasa,
 • Mirko- preskrbi ponudbo za torbice za okoli pasu ( cca 200 kom-cena ?)     
 • Darja in PGD Stranska vas- izvedba predhodnih predlogov:

- prikaz nekaterih aktivnosti poklicnih in prostovoljnih gasilcev, prikaz postopka oživljanja,  tekmovanje med otroci na gasilskem poligonu, verjetno tudi meritve krvnega tlaka, holesterola, Gasilci pripravijo klopi na primernem mestu, prostor za delitev hrane…

Ad 4

Tudi letos bomo organizirali izlet v soboto, 01. 09. 2018. Tokrat bomo obiskali Rezijo, za katero smo dobili najbolj ugodno ponudbo od turistične agencije, ki nas je tudi lani uspešno popeljala v Kranjsko Goro. Cena enodnevnega izleta z vsemi pristojbinami in kosilom znaša 55 € na osebo. Dogovorili smo se, da  KS prispeva 35€, krajani pa 20€. Rezerviran avtobus ima 59 sedežev. Pobiramo prijave po lanskem sistemu do zapolnitve. Če bo interes večji, bomo reševali situacijo še z enim manjšim avtobusom.

Ad 5

Vsi člani sveta in krajani so bili obveščeni o 3. igrah KS v Prečni. Pričakujemo prijave. Vsak udeleženec dobi majico, hrano in pijačo, za kar KS prispeva 8 € na udeleženca . Pričakujemo še kakšno prijavo do 07.05.2018, vsaj za pohod

                                                                                                                                                     Ad6

Nekatere aktivnosti od prejšnjega sestanka:

 • Izvedena zbora krajanov v Malem Podljubnu in v Stranski vasi, zapisnika so prejeli vsi člani sveta.
 • Pripombe krajanov iz teh sestankov so bili posredovani pristojnim službam na MO. Odgovor g, Duha (priloga zapisniku – v arhivu KS).
 • V tem času smo posredovali tudi glede kanalizacije v Pogancih: odgovor Komunale…
 • Prebivalci Vrha pri Ljubnu so zbrali podpise za kanalizacijo, posredovali jih bomo na MO.
 • Postavili smo tablo pri ekološkem otoku na železniški postaji, kjer odlagajo kosovne odpadke. Zaznali smo ponovno odlaganje raznih odpadkov v gozdu na Ušivcu. Z vsem tem je pristojna služba na Komunali seznanjena.
 • Sodelovali smo tudi na kolesarski prireditvi Pokal Marka Kumpa v Stranski vasi, 29. aprila 2018. Prisotni smo bili pri  podelitvi priznanj in sponzoriranju v obliki plačila računa za majice (cca 250€).
 • Smerokaz za pokopališče v Stranski vasi je v delu in prav tako reklamacija avtobusnega potajališča, po zagotovilih g, Duha MO.

Seja zaključena  ob 19.50 h

Zapisnik sestavila Vesna Stanešić                                                                                 

novice

25. september, KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas Dnevni red 1.Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 5. redne seje 2. Aktualne zadeve 3. Razno

več >

23. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

več >

05. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 4. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 4. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 15.05.2019

več >

02. maj, KS Birčna vas

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 01.04.2019

več >

02. april, KS Birčna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - Sever (razgrnitev od 9. 4. do 10. maja 2019).

več >

08. februar, KS Birčna vas

24.01.2019 - Zapisnik 2.seje sveta KS Birčna vas

DNEVNI RED: 1. Ugotovitev prisotnosti in ostale formalnosti 2. Poročilo o aktualnih projektih 3. Finančno poročilo za leto 2018 4. Program dela za leto 2019 5. RAZNO

več >

06. oktober, KS Birčna vas
06. oktober, KS Birčna vas
08. junij, KS Birčna vas

13. pohod po KS Birčna vas

Letos smo se ob krajevnem prazniku, ki ga obeležujemo 25. maja, podali na 13. pohod po poteh naše krajevne skupnosti.

več >