Martina Vrhovnik

Svetniška skupina:
SLS - Slovenska ljudska stranka
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
Rojen(a):
11.11.1950
Število mandatov v OS:
3
Sveti javnih zavodov:
Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto (mandat 2015-2019) Splošna bolnišnica Novo mesto (mandat 2014 -2018)
Povezava na osebni Facebook:
www.facebook.com/martina.vrhovnik
Izobrazba:
Univerzitetna diplomirana organizatorka - Visoka šola za organizacijske vede v Mariboru
Potek izobraževanja:
Študij ob delu
• 1991 univerzitetni VII/2
• 1976 višja VI/2
Redni študij – Srednja kmetijska šola Grm Novo mesto 1975 srednja V
Poklic:
Univ. dipl. organizator, sedaj upokojenka
Delovne izkušnje:
članica občinskega sveta in poklicna podžupanja (mandat 1998 – 2002 in mandat 2002 – 2006)
direktor občinske uprave MO NM (1995 – 1999)
članica izvršnega sveta in sekretarka za občo upravo (1994 – 1995)
pomočnik sekretarja in vodja skupnih služb, (1.10.1976 – 1994)