Mitja Sadek

Svetniška skupina:
Solidarnost
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Odbor za lokalno samoupravo
Rojen(a):
29.09.1976
Število mandatov v OS:
2
Izobrazba:
magister zgodovinskih znanosti - Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Potek izobraževanja:
1995 – splošna matura (Gimnazija Novo mesto)
2003 – univerzitetni diplomirani zgodovinar; profesor latinščine (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
2008 – magister zgodovinskih znanosti (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)
Poklic:
direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Delovne izkušnje:
2003: 1. gimnazija v Celju (učitelj latinščine)
2003-2005: Gimnazija Poljane, Ljubljana (učitelj latinščine)
2003-2008: Gimnazija Novo mesto (učitelj latinščine in zgodovine)
2008-2014: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto (arhivist, vodja enote)
Od 2014: Zgodovinski arhiv Ljubljana, uprava (direktor).