Alenka Papež

Svetniška skupina:
GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Delovna telesa:
  • Odbor za komunalo in promet
Rojen(a):
09.04.1957
Število mandatov v OS:
1
Izobrazba:
Srednja ekonomska, naravoslovno-matematična in pedagoško-družboslovna šola Brežice - smer trgovinski poslovodja
Potek izobraževanja:
1999 - RIC Novo mesto - Poslovne finance
1997 - 1998 GEA College, d.d. - Večerna šola marketinga in prodaje
1996 - GZS Center za tehnološko usposabljanje - pedagoško and. usposabljanje mentorjev in izobraževalcev v podjetjih in obratovalnicah
1986-1988 SE Brežice - Trgovinski poslovodja
1976-1978 Ekonomsko administrativni šol. center Novo mesto - administratorka
Poklic:
Direktorica
Delovne izkušnje:
1993 - Ensi d.o.o. direktorica/solastnica
2001 - 2007 članica in krajši čas podpredsednica IO sekcije inštalaterjev OOZS Nm
1975 - 1993 Novotehna p.o.- blagovni evidentičar, koordinator inf. sistema
1982 - 1992 dopolnilna dejavnost s.p. in članica OOZS