Alojz Golob

Svetniška skupina:
SLS - Slovenska ljudska stranka
Delovna telesa:
  • Odbor za gospodarstvo
  • Odbor za mladino
Rojen(a):
04.05.1952
Število mandatov v OS:
2
Sveti javnih zavodov:
Svet Doma za starejše občane
Izobrazba:
Obratni tehnolog
Potek izobraževanja:
Osnovna šola Stopiče
Poklicna šola Novo mesto
Srednja šola Novo mesto
Poklic:
Obratni tehnolog
Delovne izkušnje:
Krka, tovarna zdravil d.d.:
• vodja termokomandnih pultov - 12 let,
• vodja vzdrževanja - Tabletni obrat – 15 let