Lokalne volitve 2018

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/2018)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2442/razpis-rednih-volitev-v-obcinske-svete-in-rednih-volitev-zupanov

 

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 17/2018)

https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/dul-objave/2018080210220328/razpis_rednih_volitev_clanov_sveta_krajevnih_skupnosti_v_mestni_obcini_novo_mesto/

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

http://www.dvk-rs.si/files/files/ROKOVNIK.pdf

 

Navodilo občinskim volilnim komisijam

http://www.dvk-rs.si/files/files/NAVODILO-OVK-ZA-IZVEDBO-LV.pdf

 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/2018)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2431/navodilo-o-obrazcih-za-dajanje-podpore-v-postopku-kandidiranja-na-lokalnih-volitvah

 

 

OBRAZCI

1. KANDIDIRANJE ZA ŽUPANA

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata za župana

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (če vlaga kandidaturo politična stranka)

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturi / listo kandidatov za lokalne volitve (priloga k zapisniku)

Sklep o določitvi minimalnega števila potrebnih podpor volivcev za kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto

Obvestilo organizatorju volilne kampanje

 

2. KANDIDIRANJE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA

Lista kandidatov za volitve člana občinskega sveta

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za člana občinskega sveta (če vlaga kandidaturo politična stranka)

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo / listo kandidatov za lokalne volitve (priloga k zapisniku)

Obvestilo o številu podpisov volivcev za vložitev liste kandidatov za občinski svet MONM, kadar določa listo skupina volivcev

Obvestilo organizatorju volilne kampanje

 

 

3. KANDIDIRANJE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

Kandidatura za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Zapisnik o delu organa društva, ki je določil kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti (če kandidaturo vlaga društvo)

Obvestilo organizatorju volilne kampanje

 

4. KANDIDIRANJE ZA ČLANA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem (če kandidaturo vlagajo volivci)

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člana sveta krajevne skupnosti (če kandidaturo vlaga politična stranka)

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo / listo kandidatov za lokalne volitve (priloga k zapisniku)

Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti

 

5. PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE VOLILNIH ODBOROV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

6. VOLIŠČA

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto

 

7. Obvestilo volivcem o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti

Obvestilo s pripadajočimi dokumenti