zemljevid krajevnih skupnosti

14. seja sveta KS Žabja vas

datum: 08.03.2016

ZADEVA: Zapisnik 14. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 7.3. 2016 ob 15:30 na mestu bodočega igrišča

Dnevni red:

1.)    Pogovor z lastnikoma sosednjih zemljišč

2.)    Razno

 

Prisotni: Andrej Kastelic in Grega Rajer.

 

1.)    Pogovor z lastnikoma sosednjih zemljišč

Sestanek na mestu igrišča. Prisotna tudi ga. XX, lastnica sosednjega zemljišča 300/6 in g. YY, lastnik sosednjega zemljišča 301/5.

Pogovor je potekal predvsem o dostopu do športnih površin. Ozka parcela in naklon nas namreč sili v začasno uporabo sosednjega zemljišča 300/6.

Ga. XX je ustno potrdila, da dovoljuje začasen poseg na njeno zemljišče. Po končanih delih se zadeve vrne v prvotno stanje. Po dogovoru z gospo se na meji z njeno parcelo postavi ograja. Prav tako pa bomo primorani izmeriti zemljišče in postaviti zadnja dva mejnika ob gozdu, kjer jih trenutno ni in meja v naravi ni povsem jasna.

Ga. XX se tudi strinja z afaltiranjem dostopne poti in z zamišljenimi igralnimi ter športnimi površinami.

O tem se skelene pogodba, ki jo bomo obravnavali na naslednji seji in ko jo sprejmemo, se jo da v podpis gospe XX.

Prav tako je potekal pogovor z gospodom YY. Načeloma igrišču ne nasprotuje. Malo ga moti le košarkaško igrišče. Tudi ob njegovem zemljišču bo postavljena ograja. Ograja bo šla vzporedno z uto. Zemljišče, ki bo zunaj ograje, bo gospod sam vzdrževal.

 

 

1.)    Razno

Kaj sledi?

Sestanek z Acerjem - pregled končnih rešitev. (Po koncu tega sestanka lahko obravnavamo pogodobo za gospo XX).

Sledi predstavitev projekta krajanom. Dobre predloge se v projekt še lahko upošteva in uporabi.

 

Glede donacij sem naslovil vprašanje na gospoda Kobeta, ki je sporočil, da je dovolj TRR KS in ni potrebe, da gredo donacije kakorkoli preko občine.

 

Prav tako po njegovih informacijah naj bi bil razpis objavljen naslednje dni. Bomo obveščeni po mailu.

 

Zapisal: Matija Šega                                         Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. november, KS Žabja vas

4. seja sveta KS Žabja vas

Korespondenčno glasovanje o ureditvi odbojkarskega igrišča v sklopu urejanja športnega parka Žabja vas.

več >

06. november, KS Žabja vas

3. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 3.11. 2017 ob 17:30 v prostorih KS Žabja vas v ZNC

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS, stanujočimi ob bodočem igrišču- glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranja obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom MONM

več >

05. oktober, KS Žabja vas

Začetek gradnje igrišča ob Poti na Gorjance

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča v KS Žabja vas. Gre za sodobno otroško igrišče z več igrali, kot tudi za športno igrišče namenjeno nogometu, košarki, odbojki, badmintonu, balinanju in seveda prostoru za druženje krajanov KS Žabja vas.

več >

14. maj, KS Žabja vas

1. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 14.5. 2017 ob 18:00 na Kmetiji Kastelic

več >

10. februar, KS Žabja vas

Sestanek za krajane KS Žabja vas

V nedeljo, 12.2.2017 vas ob 11 uri vabimo na kmetijo Kastelic (Žabja vas 9), v dvorano, kjer bomo imeli sestanek na temo rekonstrukcije križišča v Žabji vas, zapori ceste skozi Drgančevje ipd.

več >

10. februar, KS Žabja vas

Rekonstrukcija križišča v Žabji vasi

Vabljeni na skupni sestanek, ki ga organizira Mestna občina Novo mesto in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo v torek, 14.2.2017 ob 17 uri, v Kulturnem centru Janeza Trdine (mala dvorana) v Novem mestu.

več >

07. februar, KS Žabja vas

OBVESTILO

Povečano število vlomov na območju KS Žabja vas! Obveščamo vas, da ste pozorni na sumljivo dogajanje, na nobičajno vedenje ujcev v naši KS ter da o morebitnih sumljivih dogodkih obveščate policijo.

več >

26. april, KS Žabja vas

2. OLIMPIADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA

Tokrat je organizator olimpiade KS Stopiče. Ekipe sestavljamo do 15.5.2016. Če vas interesira kateri od športov, ali si želite druženja, nas kontaktirajte.

več >

17. april, KS Žabja vas

17. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 15.4. 2016 ob 17:00 na Kmetiji Kastelic

več >