zemljevid krajevnih skupnosti

13. seja sveta KS Žabja vas

datum: 03.03.2016

ZADEVA: Zapisnik 13. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 2.3. 2016 ob 20:00 v prostorih Kmetije Kastelic

Dnevni red:

1.)    Dogovor s predstavnikom podjetja Acer

2.)    Razno

 

Prisotni: Andrej Kastelic, Matija Šega, Katja Luzar in Grega Rajer. Predstavnik podjetja Acer.

 

1.)     Dogovor s predstavnikom podjetja Acer

Predstavnika podjetja Acer smo seznanili s spremembami in dogovori s prejšnjih sestankov in spremembami glede planov ureditve igrišča. Glede nivoja smo prišli do višin, ki nam omogočajo izvedbo projekta brez dovažanja dodatnega materiala, kar precej poceni celotno investicijo.

Prav tako smo zmanjšali dimenzijo nogometnega igrišča na 15m x 28m, kar nam je omogočilo spustiti igrišče na željeni nivo. Nogometno igrišče bo travnato, brez posebnih dodatnih ureditev. Za košarkaško igrišče bo potrebno urediti tampon s peskom, kamore bo položen asfalt.

Dogovorili smo se glede oblijovanja brežin okoli igrišč in platojev za postavitev otroških igral. Ta del bo namreč nekoliko dvignjen od omenjenih dveh športnih površin, da bodo mlajši otroci že s tega vidika zaščiteni pred žogo.

Lokacija balinišča je zaenkrat še v zraku in smo se dogovorili, da se preizkusi dve varianti. Glede na strošek izvedbe posamezne variante bomo potem sprejeli tisto lokacijo, ki bo izvedljiva z nižjimi stroški.

Na najvišji točki igrišča je planirano igrišče za odbojko na mivki.

Glede same ograje smo sklenili, da bo otroško igrišče z igrali ograjeno z nižjo ograjo in zaprto z vrati. Medtem ko je na drugi strani ograja okoli celotnega kompleksa še pod vprašajem. Sigurno bomo postavili nekoliko višjo ograjo za goli in ograjo ob stanovanjskih hišah ter vrtički. Ograja ob gozdu bo postavljena v primeru, da bo zagotovljenih dovoj finančnih sredstev.

Iskali smo tudi rešitve glede dostopne poti, zato smo se dogovorili za sestanek v naslednjih dnevih z lastnico sosednje parcele. Vsaj v času gradnje bomo namreč morali poseči tudi na sosednjo parcelo. Po zaključku gradbenih del pa bomo situacijo vrnili na prvotno stanje.

Dostop na igrišče bo pri cesti zaprt s stebričkom, ki ga je moč odstraniti. Na ta način bo preprečen dostop na igrišče z avtomobilom.

Predstavnika podjetja Acer smo seznanili tudi s tem, da na površini ne bo javne razsvetljave, kot smo razmišljali v preteklosti.

 

2.)    Razno

Katja je predstavila idejo za dodatno igralo, ki bi se ga lahko postavilo na podolgovatem delu zemljišča, kjer posebnih igral ni planiranih. Igralo je enostavna napeta jeklena vrv pod rahlim naklonom. S posebnim držalom pritrjenim na to jekleno vrv, se lahko po njej spuščajo otroci v dolino. Takšno igralo je že postavljen na Ranču Aladin pri Mirni. Namenjeno je nekoliko večjim otrokom (okoli 10 let).

Govorili smo še o prejeti pošti. Z občine smo prejeli vabilo za razstavljanje na Novomeški tržnici. Vabilo bo v naslednjih dnevih obešen na oglasnih deskah, da bo informacija na razpolago tudi za krajane, ki bi jih tržnica utegnila zanimati.

 

Zapisal: Matija Šega                                   Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. november, KS Žabja vas

4. seja sveta KS Žabja vas

Korespondenčno glasovanje o ureditvi odbojkarskega igrišča v sklopu urejanja športnega parka Žabja vas.

več >

06. november, KS Žabja vas

3. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 3.11. 2017 ob 17:30 v prostorih KS Žabja vas v ZNC

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS, stanujočimi ob bodočem igrišču- glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranja obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom MONM

več >

05. oktober, KS Žabja vas

Začetek gradnje igrišča ob Poti na Gorjance

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča v KS Žabja vas. Gre za sodobno otroško igrišče z več igrali, kot tudi za športno igrišče namenjeno nogometu, košarki, odbojki, badmintonu, balinanju in seveda prostoru za druženje krajanov KS Žabja vas.

več >

14. maj, KS Žabja vas

1. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 14.5. 2017 ob 18:00 na Kmetiji Kastelic

več >

10. februar, KS Žabja vas

Sestanek za krajane KS Žabja vas

V nedeljo, 12.2.2017 vas ob 11 uri vabimo na kmetijo Kastelic (Žabja vas 9), v dvorano, kjer bomo imeli sestanek na temo rekonstrukcije križišča v Žabji vas, zapori ceste skozi Drgančevje ipd.

več >

10. februar, KS Žabja vas

Rekonstrukcija križišča v Žabji vasi

Vabljeni na skupni sestanek, ki ga organizira Mestna občina Novo mesto in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo v torek, 14.2.2017 ob 17 uri, v Kulturnem centru Janeza Trdine (mala dvorana) v Novem mestu.

več >

07. februar, KS Žabja vas

OBVESTILO

Povečano število vlomov na območju KS Žabja vas! Obveščamo vas, da ste pozorni na sumljivo dogajanje, na nobičajno vedenje ujcev v naši KS ter da o morebitnih sumljivih dogodkih obveščate policijo.

več >

26. april, KS Žabja vas

2. OLIMPIADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA

Tokrat je organizator olimpiade KS Stopiče. Ekipe sestavljamo do 15.5.2016. Če vas interesira kateri od športov, ali si želite druženja, nas kontaktirajte.

več >

17. april, KS Žabja vas

17. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 15.4. 2016 ob 17:00 na Kmetiji Kastelic

več >