zemljevid krajevnih skupnosti

12. seja sveta KS Žabja vas

datum: 29.02.2016

ZADEVA: Zapisnik 12. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 28.2. 2016 ob 16.00 na mestu bodočega igrišča ob Poti na Gorjance

Dnevni red:

1.)    Ureditev igrišča

2.)    Dostop do igrišča

 

Prisotni: Andrej Kastelic, Matija Šega in Grega Rajer.

 

1. Ureditev igrišča

Dogovorili smo se, da na omenjeni lokaciji postavimo nogometno igrišče dimenzije 15x28m. Travnato, na dva gola. Košarkaško igrišče 15x28m na asfaltni podlagi. Dva kvalitetna koša. Izdelovalcu projekta sporočimo, da se igrišči umesti na mesto, kjer bo potrebnih minimalno zemeljskih del.

Na zadnjem delu se lahko predvidi tudi površino za odbojkaško igrišče, medtem ko se stezo za balinanje uvrsti v linijo z omenjenima dvema igriščema.

Zaradi mnogo manjše površine nogometnega igrišča računamo, da bo potrebnih mnogo manj zemeljskih del, kot je bilo sprva predvideno, da se pripravi teren.

Otroška igrala se umesti na mesto, kjer so bila planirana prvotno. Podlaga tam naj bo nekoliko dvignjena od nivoja igrišča za košarko.

Govorili smo, da ob gozdu ograje ne damo. Puščamo pa tukaj še odprte možnosti, glede na finančno situacijo.

 

2. Dostop do igrišča

Dostop do parcele je zaradi ute ozek in praktično nemogoč za stroje, ki bi urejali igrišče. Zato s tega vidika Grega pokliče lastnico sosednjega zemljišča, da se dogovorita o možnostih soglasja za čas gradnje, da se naredi nasip tudi po sosedenji parceli ter se tako omogoči dostop do mesta gradnje.

Prav tako bo Grega istočasno povprašal še o možnostih, da se na skrajnem vrhu omenjene sosednje parcele dogovori za ureditev parkirišča za nekaj vozil. Ker je igrišče v osnovi namenjeno krajanom KS Žabja vas sicer menimo, da parkirišče ni potrebno, saj so najbolj oddaljeni uporabniki od igrišča oddaljeni le nekaj sto metrov.

Vendar če se izkaže, da obstaja možnost, da bi se poceni in smiselno lahko uredilo manjše parkirišče, smo pripravljeni razmisliti tudi v tej smeri.

 

Zaradi nesklepčnosti, sklepov na seji nismo sprejeli.

 

Zapisal: Matija Šega                                            Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. november, KS Žabja vas

4. seja sveta KS Žabja vas

Korespondenčno glasovanje o ureditvi odbojkarskega igrišča v sklopu urejanja športnega parka Žabja vas.

več >

06. november, KS Žabja vas

3. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 3.11. 2017 ob 17:30 v prostorih KS Žabja vas v ZNC

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS, stanujočimi ob bodočem igrišču- glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranja obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom MONM

več >

05. oktober, KS Žabja vas

Začetek gradnje igrišča ob Poti na Gorjance

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča v KS Žabja vas. Gre za sodobno otroško igrišče z več igrali, kot tudi za športno igrišče namenjeno nogometu, košarki, odbojki, badmintonu, balinanju in seveda prostoru za druženje krajanov KS Žabja vas.

več >

14. maj, KS Žabja vas

1. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 14.5. 2017 ob 18:00 na Kmetiji Kastelic

več >

10. februar, KS Žabja vas

Sestanek za krajane KS Žabja vas

V nedeljo, 12.2.2017 vas ob 11 uri vabimo na kmetijo Kastelic (Žabja vas 9), v dvorano, kjer bomo imeli sestanek na temo rekonstrukcije križišča v Žabji vas, zapori ceste skozi Drgančevje ipd.

več >

10. februar, KS Žabja vas

Rekonstrukcija križišča v Žabji vasi

Vabljeni na skupni sestanek, ki ga organizira Mestna občina Novo mesto in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo v torek, 14.2.2017 ob 17 uri, v Kulturnem centru Janeza Trdine (mala dvorana) v Novem mestu.

več >

07. februar, KS Žabja vas

OBVESTILO

Povečano število vlomov na območju KS Žabja vas! Obveščamo vas, da ste pozorni na sumljivo dogajanje, na nobičajno vedenje ujcev v naši KS ter da o morebitnih sumljivih dogodkih obveščate policijo.

več >

26. april, KS Žabja vas

2. OLIMPIADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA

Tokrat je organizator olimpiade KS Stopiče. Ekipe sestavljamo do 15.5.2016. Če vas interesira kateri od športov, ali si želite druženja, nas kontaktirajte.

več >

17. april, KS Žabja vas

17. seja sveta KS Žabja vas

ZADEVA: Zapisnik 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 15.4. 2016 ob 17:00 na Kmetiji Kastelic

več >