zemljevid krajevnih skupnosti

1. sestanek svetnikov in predstavnikov društev v KS Stopiče

datum: 21.01.2015

V petek, 9.1.2015 je prvič potekal sestanek svetnikov KS Stopiče in predstavnikov društev v KS Stopiče. Namen sestanka je bila priprava koledarja za dogodke društev, ki se bodo odvijali v letu 2015 in priprava na Praznik KS Stopiče.

1. sestanek svetnikov in predstavnikov društev v KS Stopiče

 

Seja je bila v petek, 9.1.2015 s pričetkom ob 19. uri v družbenem domu Stopiče.

Prisotni: Tomaž Slak, Miha Prosenik, Mateja Šimec, Borut Blatnik, Petra Povše, Marjanca Trščinar Antić, Gregor Murn, Slavka Prosenik, Slavko Staniša

Upravičeno odsotni: Janez Murn, Marjan Štangelj

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti je pozdravil prisotne, pričel s sejo ter predlagal naslednji dnevni red:

  1. Glasilo – Stopiški biser.
  2. Organizacija praznika krajevne skupnosti Stopiče.
  3. Razno.

Ad1) Glasilo – Stopiški biser.

Predsednik sveta je predlagal, da vsako društvo predstavi terminski plan za naslednje leto, ki se bo objavil v prvi izdaji letošnjega Stopiškega bisera.

Slavko Staniša je predstavil terminski plan Društva upokojencev Podgorje, in sicer:

24.2. občni zbor

11.4. čistilna akcija vseh društev v KS

23.4. izlet

24.5. piknik

20.6. PRAZNIK KS STOPIČE – tekmovanje v pikadu

22.6. – 29.6. letovanje Delfin Izola

23.9. jesenski izlet

16.11. – 23.11. letovanje Delfin Izola

16.12. silvestrovanje

 

Pohod: vsak drugi torek v mesec u

Pikado:

-        vsak četrtek na Dolžu  v gasilskem domu ob 18. – 20. ure

-        vsak drugi četrtek v Stopičah v družbenem domu (poleti od 18. – 20. ure, pozimi od 17. – 19. ure)

Pevske vaje: vsak ponedeljek ob 18. uri v OŠ Stopiče

Športne aktivnosti: vsako sredo ob 19. uri v dvorani OŠ Stopiče

Gregor Murn je predstavil terminski plan Društva za razvoj in ohranitev podeželja Orehek, in sicer:

28.2. občni zbor

7.3. Pohod žena

21.3. izlet v Planico

11.4. čistilna akcija vseh društev v KS

30.4. kresovanje

9.5. blagoslov motorjev

5.9. Praznik orehov

26.12. silvestrovanje

Slavka Prosenik je predstavila dejavnosti Krajevne organizacije Rdečega križa Stopiče.

Meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola: vsako prvo sredo v mesecu  (pozimi od 17. – 19. ure, poleti od 18. – 20. ure)

Marjanca Trščinar Antić je predstavila terminski plan Turističnega društva Stopiče, in sicer:

20.2. občni zbor

11.4. čistilna akcija vseh društev v KS

18.4. izlet

6.6. pohod po poteh grofa Paradeiserja

25.8. koncert Slovo poletju

27.12. božično – novoletni koncert

Miha Prosenik je predstavil terminski plan Športnega društva Stopiče, in sicer:

11.4. čistilna akcija vseh društev v KS

30.4. kresovanje

4.7. turnir v nogometu

7.11. Martinov pohod na Gospodično

Borut Blatnik je predstavil terminski plan Gasilskega društva Stopiče, in sicer:

21.2. občni zbor

5.4. sekanje pirhov

11.4. čistilna akcija vseh društev v KS

Julij veselica

3.10. dan odprtih vrat

 

 

 

Ad2) Organizacija praznika krajevne skupnosti Stopiče.

Predsednik krajevne skupnosti je posredoval sporočilo novomeškega župana, da so donacije društvom v krajevne skupnosti prepovedane v prihodnje, saj je denar, ki ga krajevna skupnost prejme od MONM namenjen zgolj pokrivanju tekočih stroškov za vzdrževanje nepremičnih v lasti krajevne skupnosti, pisarniškega materiala in dogovorjenih projektov – obnove cest itd.

Predsednik je predlagal, da se praznik krajevne skupnosti izvede 20. junija, saj se ta datum ne pokriva z ostalim terminskim planov društev. Vsi predstavniki društev so datum  potrdili. Predsednik po navodilu Marjana Štanglja predlaga, na kakšen način bi izpeljali prireditev, in da se prireditev izpelje na ploščadi pred OŠ Stopiče v obliki tržnice. Na stojnicah bi se predstavljala društva, obrtniki iz krajevne skupnosti. Poleg kulturno-zabavnega programa bi priredili zabavne igre s krajevnimi društvi. Miha Prosenik, predstavnik Športnega društva je predlagal nogometni turnir. Ga. Antić podpira idejo, da se društva povežejo tudi ob kuhanju domače hrane, ki se na koncu razdeli obiskovalcem.

Prisotni člani predlagajo, da se čim prej dogovori tudi z ansamblom. V ožji krog sta bili izbrana Ansambel Prva liga in Topliška pomlad. Prisotni lahko do naslednjega sestanka še predlagajo  morebitno ugodnejšo ponudbo in drug glasbeni izbor.

Ad3) Drugo.

Predsednik pove, da je bil sklenjen dogovor s prejšnjo pogrebno službo glede sporazumne odpovedi z 1.2.2015, in da se z Miho Prosenik, odgovornim za pogrebne službe že dogovarjata z drugo pogrebno službo Novak iz Žužemberka, ki bo po tem datumu prevzela vzdrževanje mrliških vežic in okolice.

Borut Blatnik predlaga menjavo oken v družbenem domu zaradi bolj optimalne porabe kurilnega olja. Strošek tega v bodoče prevzame krajevna skupnost, s čimer se prisotni strinjajo.

Gregor Murn izpostavi pravično delitev obveznosti med društva pri organizaciji praznika KS. Vsako društvo prispeva enako število članov, ki bodo sodelovali pri organizaciji, da ne bi prihajalo do nesporazumov.

Slavko Staniša izpostavi, da je v krajevni skupnosti veliko turističnih zanimivosti, ki bi jih bilo potrebno turistično urediti in označiti. Na tak način bi lahko v naše kraje pripeljali večje organizirane skupine turistov.

Predsednik sveta predlaga ponoven sestanek svetnikov z društvi, in sicer v petek, 30.1.2015, tema bo bila organiziranje praznika krajevne skupnosti. Prisotni se strinjajo s predlaganim datumom.

Seja se je zaključila ob 21.10 uri.

 

Zapisnik zapisala:                                                                                           Predsednik krajevne skupnosti :

Petra Povše                                                                                                                    Tomaž Slak

novice

26. november, KS Stopiče
26. november, KS Stopiče

zapisnik 9 redne seje

v nedeljo 26.11. smo svetniki ks Stopiče zasedali 9 redno sejo v letu 2017 več v prilogi

več >

06. november, KS Stopiče
06. november, KS Stopiče
03. november, KS Stopiče

obvestilo krajanom

Tudi letos smo za krajane krajevne skupnosti Stopiče zakupili termin športne dvorane Stopiče Vljudno vabljeni !!!!! več v letaku

več >

21. januar, KS Stopiče

1. sestanek svetnikov in predstavnikov društev v KS Stopiče

V petek, 9.1.2015 je prvič potekal sestanek svetnikov KS Stopiče in predstavnikov društev v KS Stopiče. Namen sestanka je bila priprava koledarja za dogodke društev, ki se bodo odvijali v letu 2015 in priprava na Praznik KS Stopiče.

več >