zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik seje sveta KS Šmihel

datum: 25.10.2016

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar

OPRAVIČENO ODSOTNA; Aleksandra Pavlič

 

Datum: 11.10.2016    Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 19.00h do 20.00h

TEME: Infrastruktura, izlet, božično-novoletne aktivnosti

1. Povzetek dela: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti od poletja do jeseni.

2. PLOČNIK V ŠMIHELU

Pločnik ob Šmihelski cesti se bo začel graditi v letu 2017, vsi ki živijo ob Šmihelski cesti, so podali soglasje za prodajo nepremičnin. Občina intenzivno pripravlja vso dokumentacijo z Direkcijo za ceste RS.

3. Razno

- Smrečnikova ulica – most čez Težko vodo, bo predvidoma odprt za promet v začetku decembra 2016

- Škrjanče - urejena javna razsvetljava, samo soglasje za elektro priključek manjka in zasveti luč v mesecu novembru 2016. Prav tako se tudi uredi sanacija ob prekopu ceste na Škrjančah s strani CGP Novo mesto.

- V naslednjem letu, je pobuda da se uredi otroško igrišče v starem delu Šmihela, pri Dijaškem domu v Šmihelu.

4. Izlet v Avstrijo

Dogovor za izlet v Salzburg v Avstrijo je 3.12.2016 – izlet organizira turistična agencija, KS prispeva za določene stroške, razliko plača izletnik.

5. Časopis Šmihelčan  – nit časopisa je še v idejah, ena od njih je predstavitev posameznih humanitarnih delavcev v KS Šmihel, prav tako se našim donatorjem pošlje vloga za pomoč financiranju časopisa.

6. Božično – novoletni pohod, 26.12.2016, kot vsako leto, Košenice – Škrjanče – Boričevo, do kmetije Mervar na Boričevo, kjer bo pogostitev in ognjemet.

7. Božično-novoletno okraševanje; Elektro Gregorič poskrbi za okraševanje po Šmihelu in Škrjančah, namestijo lučke na javni razsvetljavi. Prav tako se pripravi kovinski skelet za okrasitev na smreki ob cerkvi.

8. Božično – novoletni koncert; v pripravi je dogovori z Konservatorijem za glasbo Jurij Slatkonja in cerkvenimi pevskimi zbori Šmihel za sodelovanje.

9. Ureditev okolice – Marija Đ. izpostavila problem na Košenicah, kjer je divje odlagališče odpadkov in preveč zaraščene žive meje ob cesti v naselju. Se poslika in pošlje dopis na redarsko službo na MO Novo mesto, da ta opozori lastnike parcel.

10. Dostop do Bajčeve ulice – na g. Jureta Duha iz MO Novo mesto se naslovi vloga za odobritev in namestitev napisa  za omejitev hitrosti 30/h, ker je to šolska pot in osvetlitev prehoda za pešce pri cerkvi v Šmihelu.

11. Romska problematika;   v romskem naselju Pot v Gaj je povečano varnostno tveganje, zato se skliče varnostni sosvet s policijo, Bojanom Tudija in Mestno občino NM. Za romsko družino Brulc se poskrbi za en kamion peska, za na pot, do njihovega prebivališča. 

 

 

 

novice