zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 5. seje sveta KS Šmihel

datum: 25. 09. 2015

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KS ŠMIHEL

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar, Aleksandra Pavlič

 Datum: 03.09. 2015               Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 19.00h do 20.30h

 TEME: Projekt vrtov, aktivnosti, infrastruktura, izlet, tekaška proga, finance, piknik,…

 

 

Št.

 

Naloge / Dogovor / Sklep

 

 

Nosilec

  1.  

Povzetek dela: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti

Miro Škufca,

 

  1.  

                          VRTOVI

  • Termin za 3.delavnico 4.9.2015 ob 10h strokovno srečanje na vzorčnem vrtu pri Mariji Džamžić

Marija

Džamžić

 

  1.  
  • Infrastruktura v letu 2015 – 50.000eur v proračunu MO NM
  • Škrjanče plan izgradnje javna razsvetljava in kanalizacijo – Jože Kobe in Simona Pavlič
  • Pobuda za razsvetljavo ker je zelo slabo osvetljeno pri prehodu za železnico – proti Bajčevi ul. Poslati na občino dopis za ureditev.
  • Pri kapelici (prehod) se naredi ogromna luža ob močnem deževju, potrebno je dvigniti teren in vodo speljati v jašek – za enkrat samo spremljamo
  • Sanacija ceste pri Košenicah, zaradi vožnje težke gradbene mehanizacije, je bil dogovor samo za dva tedna, postavili so table. Tam se je vozilo 2.000- 3.000 kaminov…mimo Košenic, Jedinščice, Ob težki vodi…trenutno ni nobenega kamiona. Čimprej treba zgraditi povezovalno cesto. Dali bomo pobudo da se za vsakega, ki bo hotel graditi, dobi tudi dovoljenje za dovoz materiala od pristojnih inštitucij.

 

Milena

Šinkovec

 

Miro Škufca

 

Birigita

Juršić

4.

 Izlet v Ljubljano

Dogovor za izlet je 5.12.2015 - sobota, v času novoletnega sejma, organizira se ogled mesta Ljubljana in degustacij, večerja, zabava v kmečkem turizmu Opara. Namenjen je samo dva avtobus cca.100 ljudi.

 

 

Brigita

Juršič

 

Miro Škufca

5.

OPPN načrt Nm. – Boštjan Marolt bil na sestanku 15.5.2015, glede OPPN načrta Mestne občine NM, Pobude za spremembo se dalo do oktobra 2015. Muren Melita pošlje vabilo za skupni sestanek.

 

 

Boštjan

Marolt

6.

KLOPICE: ob trgovini Vita g. Čuček ne dovoli klopice, na Komunalo Novo mesto se naslovi vlogo za klopico na pokopališču v Šmihelu. Realiziran asvaltna pot do igrišča na Košenicah – Malkom, plačali smo polovico, ostalo je MO Novo mesto

 

Miro Škufca

7.

Finance: Denarja na računu je cca 3.072eur na dan 3.9.2015. Nismo še dobili nič nakazila za KS s strani mestne občine za mesec julij in avgust.

 

Miro Škufca

8.

Bil je sestanek s KS Regrča vas, kjer sta se Miro in Boštjan, dogovorila glede ceste z g.Hočevarjem

Miro Škufca

Boštjan Marolt

10.

Radarska služba:  s 1.7.2015 je vodja službe Peter Judež, ki takoj pristopi k težavam v naši KS, ko jih pokličemo ali naslovimo vlogo za napačno parkiranje, košnje…

Vsi člani

 

12.

KOSTANJEV PIKNIK;  bo v Gasilskem domu v mesecu oktobru ker bomo združili temo požarne varnosti. Dan odprtih vrat, predavanje na temo varnosti in  gasilnih aparatov, zavarovanja objekta

Miro Škufca

Milena Šinkovec

13.

Tabela na kozolčku; Milena preveri pri Avbarju, glede objekta Cvetan se pošlje slike zaraščenosti, parkirišče nasproti cerkve v Šmihelu, je zelo onesnaženo, se poslika in naslovi na občino za čiščenje.

Milena Šinkovec

14.

Varnostni sosvet; se skliče sestanek s policijo, KS Šmihel in Romi, skliče ga predsednik do konca leta 2015, psi so še vedno problem , vprašanja na občino g. Janeza Doltarja

Miro Škufca

15.

Potok na Škrjančah;   se pozanima na RIC – društvo Estetika, predlog za sponzoriranje sredstev preko skladov, financiranja še ostalih; lovska obora, tekaška proga…

Aleksandra

Pavlič

16.

Tekaška proga;   svet KS skliče sestanek z agencijo za šport in g. Rokom Cvelbarjem glede tekaške proge

Miro Škufca

Boštjan Marolt

novice

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel
25. oktober, KS Šmihel
21. november, KS Šmihel