zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3. seje sveta KS Šmihel

datum: 26. 03. 2015

ZAPISNIK DOGOVOROV

 

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Aleksandra Pavlič,  Miro Škufca

 

Datum: 03. 2. 2015   Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 18.00 ure do 19.30 ure

 

TEME: Projekt vrtov, aktivnosti, infrastruktura, izlet, eko otok, finance, Romska skupnost

 

 

 

Naloga / Dogovor / Sklep

 

 

Nosilec

 

Povzetek dela: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti

Miro Škufca,

 

 

VRTOVI

  • Dogovor z Gajo – projekt bio vrtovi, tečaji za urejanje okolja, predavanja, nagrajevanje najlepše urejenih vrtov ter balkonskega cvetja
  • Moramo se dogovoriti z MoNm glede zemljišča, kjer naj bi bili vrtovi, saj mora biti ta kos zmelje na razpolago vsaj 5 let
  • Nekajkrat letno se naredi predavanje z Gajo

 

Marija Džamžić (dogovor z Gajo)

 

 

 

 
  • Infrastruktura v letu 2015
  • Škrjanče javna razsvetljava – nujno je potrebno urediti nekaj svetilk
  • Plan izgradnje kanalizacije za Škrjanče
  • Na Šukljetovi ulici je potrebno popraviti luknjo na cesti ter rešetko
  • Pri kapelici (prehod) se naredi ogromna luža ob močnem deževju, potrebno je dvigniti teren in vodo speljati v jašek

MIRO ŠKUFCA

Birigita Juršić

 

Izlet na Golico ali Češnjev sejem

Zaradi težke poti na Golico, smo se zaradi velike udeležbe starejših krajanov odločili, da se namesto na Golico pogovorimo o opciji obiska češnjevega sejma

Anton Progar

5.

21.1. – dogovor dosežen glede prodaje zemljišča Burgerjevih za 43.850 evrov. Občina krije stroške.

Postopek se začne po sprejetju proračuna. Najprej bo rušenje, nato čisčenje, itd.  

MIRO ŠKUFCA

 

 

EKO OTOK: kaj narediti pri Cvetanovem objektu, kjer je velik problem s čistočo.

Miro predlaga  tablo o ločevanju odpadkov ter opozorilo, naj se okolica ureja

MIRO ŠKUFCA

 

 

Finance: Imamo cca. 5000 evrov, vendar je potrebno plačati še račun za namestitev zvončkov. Nekaj donatorjev še ni plačalo, potrebno jih je opozoriti.

Boštjan Marolt

 

Potrebno je organizirati sestanek s KS Regrča vas, da bomo organizirali nekaj skupnih dejavnosti.

MIRO ŠKUFCA

Boštjan Marolt

 

Romska skupnost: sestanek z županom, sprejel je politiko, da ni potrebno le dajati, vendar je treba zahtevati tudi določene spremembe v pozitivno smer.

MIRO ŠKUFCA

 

 

Predavanje o presni prehrani – po predavanju moramo paziti, da se prostori pospravijo

MIRO ŠKUFCA

 

novice

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel
25. oktober, KS Šmihel
21. november, KS Šmihel