zemljevid krajevnih skupnosti

Dopis krajanom KS Mestne njive

datum: 15.01.2015

Spoštovane krajanke in krajani KS Mestne njive.

 

Krajevna skupnost Mestne njive obsega enega najlepših predelov Mestne občine Novo mesto. Po velikosti in številu prebivalcev sodi med manjše Krajevne skupnosti. Strnjeni del naselja s Koštialovo, Lamutovo in Cankarjevo ulico, ter Mestnimi njivami in Prisojno potjo, se nahaja na hribu nad Ljubljansko in Seidlovo cesto. Obkrožajo ga prostrana kmetijska zemljišča ter Marof s Kettejevim drevoredom. Slednji s svojo zgodovinsko in arheološko dediščino uvršča Novo mesto na področju arheologije med najpomembnejše evropske prestolnice.

 

Od  17.11.2014 deluje nov svet Krajevne skupnosti Mestne njive v sestavi:

 

Gregor Klemenčič - predsednik

Istok Zorko – podpredsednik

Darinka Redling – tajnik

Matjaž Smodiš – član

Barbara Cesar – član

Lavra Fabjan – član

Mateja Kovačič – član

 

Smo ekipa z vizijo in jasno zastavljenimi cilji, ki temeljijo na ustvarjanju prijaznega in varnega življenjskega okolja za vse prebivalce KS Mestne njive.

 

Program dela za mandatno obdobje 2014 – 2018 je obsežen, med drugim pa obsega realizacijo naslednjih ključnih projektov:

1. Rekonstrukcija priključka Ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto. Gre za prometno zelo obremenjen priključek v križišču Seidlove ceste pr NLB oz. zavarovalnici Tilia, kjer zaradi neustreznih tehničnih elementov ceste prihaja do vsakodnevnih zastojev.

2. Obnova ulice Mestne njive in dela Cankarjeve ulice. Načrtujemo preplastitev vozišča mimo stanovanjskih blokov na ulici Mestne njive in Cankarjeve ulice, z morebitno posodobitvijo komunalne infrastrukture. Obenem bomo reševali problematiko parkiranja in statusa funkcionalnih zemljišč.

3. Ureditev družabnega športno rekreativnega parka Mestne njive predvideva posodobitev obstoječega otroškega in košarkaškega igrišča ter pridobitev dodatnega večnamenskega prostora za potrebe družabnih, kulturnih in športnih prireditev v KS Mestne njive.

4. Prometna ureditev na območju KS Mestne njive. Priprava celovite prometne študije, ki bo prometno razbremenila Cankarjevo in Koštialovo ulica (mimo pokopališča). Študija bo zajemala tudi mirujoči in peš promet.

 

Posebno pozornost bomo namenili tudi potrebam starejših ljudi. Od cca. 1100 prebivalcev KS Mestne njive je preko 200 starejših od 70 let. Zavedamo se, da je zaradi specifične lege naselja na hribu, njihova mobilnost močno omejena. Preučujemo več možnosti oskrbe starejših krajanov z vsakodnevnimi dobrinami in ureditev prevoznih linij.

 

Glasilo KS Mestne njive

 

Ob koncu leta 2015 imamo v načrtu izdati tudi prvo tiskano glasilo KS Mestne njive. Vljudno vas vabimo, da se s svojimi oblikovalskimi idejami in vsebinami aktivno vključite v nastajanje le-tega. Želimo imenovati uredniški odbor, ki ne bo sestavljen samo iz članov sveta KS, ampak predvsem izmed vas krajanov. Svoje predloge lahko oddate na kontaktne podatke, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

Grb in krajevni praznik KS Mestne njive

 

Vabimo vas, da sodelujete pri oblikovanju grba KS Mestne njive in določitvi datuma praznovanja krajevnega praznika KS Mestne njive. Posebni kriteriji niso določeni, ampak vas pozivamo, da podate čim več konkretnih predlogov, ki jih bomo obravnavali na eni od naslednjih sej sveta KS. Svoje predloge lahko oddate na kontaktne podatke, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

 

Zavedamo se, da bomo pri svojem delu lahko uspešni samo z vašo podporo in skupnim sodelovanjem. V ta namen smo uvedli uradne ure, ki bodo vsak prvi četrtek v mesecu od 08.01.2015 dalje in sicer med 17:00 in 18:00 uro v zimskem času (november – marec) ter med 19:00 in 20:00 uro v poletnem času (april – oktober). Uradne ure bodo v prostorih KS Mestne njive na naslovu Mestne njive 4A.

 

V kolikor boste v tem terminu zasedeni, nam lahko svoja sporočila posredujete tudi preko poštnega nabiralnika, ki se nahaja pred vhodom v prostore KS na naslovu Mestne njive 4A , nam pišete na e-mail ks.mestne.njive@novomesto.si ali se obrnete na katerega od članov sveta KS.

 

Vse aktivnosti KS Mestne njive bomo objavljali na spletni strani www.novomesto.si pod zavihkom krajevne skupnosti in na facebook strani KS Mestne njive.

 

Na koncu se želimo zahvaliti za izkazano podporo in zaupanje na volitvah, obenem pa poudariti, da se zavedamo odgovornosti, da vaša pričakovanja uresničimo.

 

Želimo, da prihajajoče praznike preživite v miru in veselju. Naj bo leto 2015 srečno in uspešno za vse nas in našo krajevno skupnost Mestne njive.

 

 

 

Svet KS Mestne njive

novice

28. april, KS Mestne njive

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 8.4.2015 ob 17. uri v prostorih krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.

več >

15. januar, KS Mestne njive
26. november, KS Mestne njive