zemljevid krajevnih skupnosti

Na kratko o minulih in bodočih aktivnostih v krajevni skupnosti Majde Šilc

datum: 17. 05. 2011

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc je v prvem delu letošnjega leta izvajal aktivnosti glede na predvideni program dela ter se odzival na tekoče dogajanje v krajevni skupnosti in predloge krajanov.

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc je v prvem delu letošnjega leta izvajal aktivnosti glede na predvideni program dela ter se odzival na tekoče dogajanje v krajevni skupnosti in predloge krajanov.

Med pomembnimi aktivnostmi, ki smo jih izvedli, lahko izpostavimo naše delo v povezavi s pošto v Kandiji, kjer smo podali mnenje o nasprotovanju zaprtju te poštne enote ter o naših stališčih tekoče obveščali pristojne na Mestni občini ter medije. Trenutno vsi vpleteni čakamo na odločitev APEK-a, da odloči glede na naša mnenja ali Pošta Slovenije to poštno enoto lahko zapre ali ne. V vsakem primeru si bomo še naprej prizadevali, da Pošta in ostali upoštevajo zahteve in potrebe naših krajanov. V »zadevi Pošta« se moramo še enkrat zahvaliti najprej našim sokrajanom, da so se tako množično odzvali na anketo sveta KS in s tem dali pomembno vzpodbudo našemu delu in sosednjim krajevnim skupnostim za podporo, ki so jo izrazile našim prizadevanjem. Naša prizadevanja je podprl tudi župan.

Na okoljskem področju smo se še naprej trudili dati lepšo in bolj urejeno podobo našemu prostoru, kar je eden od pomembnih ciljev dela Sveta KS. Tako je bilo nameščeno večje število parkovnih klopi in kjer je bilo to potrebno, izvedena sanacija stopnic na pešpoteh, na začetku poti v Ragov log pa je bila nameščena varnostna ograja. Prav lepo je urejen pomemben del sprehajalne poti v Ragovem logu. Veliko lukenj in poškodb na naših ulicah je bilo saniranih z novim asfaltiranjem. Nadaljevali smo in še bomo tudi z deli na otroških in športnih igriščih, ki po naših ocenah potrebujejo večjo pozornost, saj so v prvi vrsti namenjena naši mladini, ki potrebuje svoj prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa.

V prihodnjih mesecih načrtujemo nadaljevanje različnih aktivnosti za izboljšanje bivanja v naši Krajevni skupnosti. Zavzeli se bomo za nadaljnje urejanje oz. asfaltiranje ceste pri Davčni upravi, ki je v zelo slabem stanju, načrtujemo pa tudi zamenjavo luči na Žibertovem hribu za izboljšanje varnosti prometa in pešcev na tem koncu Krajevne skupnosti. Prometna varnost na ulici Marjana Kozine ter Ragovski bo ravno tako v središču pozornosti, saj ugotavljamo da je zaradi različnih dejavnikov tam potrebno nasloviti prehitro vožnjo in varnost pešcev. Nadaljevali bomo s potrebno sanacijo odvečnih dreves, ki kazijo podobo našega okolja ter v nekaterih primerih predstavljajo tudi tveganje za mimoidoče. Raziskali bomo tudi možnosti za ureditev ali uporabo zaklonišča na Žibertovem hribu, osvetlitve na tem predelu KS in drugo. Še si bomo prizadevali za določitev funkcionalnih zemljišč okrog blokov.

Tako kot do sedaj, bomo tudi v nadaljevanju posvetili del naše pozornosti družbenim aktivnostim. 2. junija bo ob 13. uri za zainteresirane krajanke in krajane organiziran ogled Policijske uprave Novo mesto, kjer bodo lahko pobliže spoznali delo policistov ter se poučili na temo samozaščitnega ravnanja.

Vabimo vas, da pri našem delu sodelujete tudi vi z vašimi predlogi in opozorili, ki jih lahko posredujete na naš elektronski naslov ks.majde.silc@novomesto.si.

Podpredsednik sveta KS:

Peter Geršič

novice

19. marec, KS Majde Šilc

Zapisnik 3. seje sveta KS Majde Šilc, z dne 4.2.2019

Objavljamo potrjen zapisnik 3. seje sveta KS Majde Šilc, z dne 4.2.2019

več >

17. marec, KS Majde Šilc

Vabilo na 4. sejo sveta KS Majde Šilc - 18.3.2019

Vabilo na 4. sejo svata KS Majde Šilc, 18.3.2019

več >

11. marec, KS Majde Šilc

POVEZOVALNA POT - Žibertov hrib - Levičnikova c..

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA UREDITEV POVEZOVALNE POTI MED TAVČARJEVO ULICO IN VEČNAMENSKO POTJO OB LEVIČNIKOVI CESTI V NOVEM MESTU

več >

11. marec, KS Majde Šilc

Zapisnik konstitutivne seje sveta KS Majde Šilc (18. 12. 2018)

Objavljamo zapisnik konstitutivne seje sveta KS Majde Šilca za mandat 2018 - 2022.

več >

25. februar, KS Majde Šilc

Vrtec Ciciban vabi k vpisu

Vrtec Ciciban vabi otroke in starše k vpisu od 1. do 15. marca 2019.

več >

19. april, KS Majde Šilc

Nov stanovanjski objekt Jakčeva – predstavitev v času javne razprave

Vabljeni na predstavitev projekta v torek, 24. 4. 2018 ob 18. uri v Vrtcu Ciciban na Ragovski.

več >

18. april, KS Majde Šilc

Pričetek delovanja Šole zdravja v KS Majde Šilc

V naši krajevni skupnosti že od 19. 3. 2018 poteka šola zdravja - vsak dan od 7.30 do 8.00 ure na igrišču na Ragovski...

več >

23. marec, KS Majde Šilc

Jutranja telovadba Šole zdravja

19. 3. 2018 se je na igrišču na Ragovski pričela jutranja telovadba v organizaciji Šole zdravja.

več >

20. marec, KS Majde Šilc

Javno naznanilo

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu.

več >