zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 30. seje KS Drska

datum: 20. 12. 2018

Zapisnik sestanka 30. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.11.2018.

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 30. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 13.11.2018 z začetkom ob 19. uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Majda Kavšek,  Mira Retelj, Polde Fink,   Jožica Cekuta  in Matjaž Kavšek.

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 2. Potrebe krajanov po urejanju prostora
 3. Poziv MO Novo mesto za sofinanciranje projektov za leto 2019
 4. Razno

 

K 1. Točki

Zapisnik 29. seje je pregledan in potrjen.

 

K 2. Točki

V okviru srečanja krajanov z županskimi kandidati v naši KS so krajani izpostavili naslednje potrebe:

 • Umiritev prometa na ulici Slavka Gruma zaradi prehitre vožnje (cona 30 je že uvedena)
 • Ureditev prehoda za pešce na Brodu  - križišče s Šalijevo ulico
 • Osvetlitev križišča na Šegovi ulici pri uvozu z Volčičevo in Cesarjevo ulico.
 • Prometna ureditev za nove bloke na Pavčkovi ulici
 • Postavitev javne razsvetljave na Westrovi ulici od Vodnikove hiše do upokojenskih blokov.
 • Postavitev javne razsvetljave v Irči vasi in ureditev pločnika
 • Ureditev ekološkega otoka na križišču ulice Slavka Gruma s Cesarjevo ulico
 • Ureditev kanalizacije in odvodnjavanja na ulici Slavka Gruma
 • Postavitev dveh prometnih znakov – slepa ulica -  na ulici Slavka Gruma 23 in Slavka Gruma 25
 • Postavitev NLB bančnega avtomata v krajevni skupnosti Drska
 • Umestitev in organizacija dnevnega centra za starejše občane
 • Preplastitev ulice Mirana Jarca
 • Preplastitev Volčičeve ulice
 • Srebrniče – ureditev dostopa do reke Krke, izgradnja pomola in ureditev športnega parka v Srebrničah

Županom je bil s strani predsednice predstavljen predlog potreb KS Drska za naslednje mandatno obdobje, ki je v prilogi.

Sklep.: Navedene potrebe se posreduje MO NM, da jih čim prej vključi v program izvajanja.

Svet KS Drska sprejme plan projektov za obdobje 2019 – 2022.

 

K 3. Točki

MO Novo mesto je dne 29.10.2018 objavila poziv za sofinanciranje projektov KS  za leto 2019.

 

SKLEP:  KS Drska na poziv za leto 2019 prijavi naslednje projekte:     

1

Večnamenski prostor v kotlovnici

2

Ureditev otroškega igrišča na Cesarjevi ulici - IP za ureditev

3

Irča vas - Ureditev uvoza na parcelo št. 1104/4 k.o. Šmihel.

4

Ureditev Športnega parka Srebrniče

5

Pasje sprehajališče

 

K 4. Točki

 • Predsednica je poročala, da je MO N.m. sklicala sestanek za predstavitev projekta RUNE – gradnjo širokopasovnega omrežja v MO Novo mesto.

Vse lastniki hiše, ki bi se želele priključiti na optični kabel, bi morale podpisati pristopno izjavo, ki pa ni zavezujoča.

Do pomladi 2019 bodo narejeni projekti, v jeseni 2019 pa bi se začela gradnja. Gradnja se bo izvajala, če bo zanimanje za to, vsaj 25 % podpisnikov pristopnih izjav. Cena priključka je 150,00 €, kar zajema instalacijo v hiši in instalacijo modema. Lastniki zemljišč na svoji zemlji financirajo izkop sami.

 

SKLEP: MO novo mesto se zaprosi za seznam hiš v bazi, z naslovi, kjer je predvidena postavitev širokopasovnega omrežja.

 

 • Novoletna okrasitev Krajevne skupnosti

Za letošnjo okrasitev krajevne skupnosti se okrasi jelka pri Tušu na ulici Slavka Gruma z obstoječimi lučkami.  Dodatno se izvede okrasitev stebrov  javne razsvetljave. Projekt se prijavi MO  N.m. v okviru neporabljenih sredstev iz projektov za leto 2018.

Za sodelovanje v projektu se zaprosi Osnovno šolo Drska, Šolski center in Katjo Keserič Markovič.

 

 • Nabava zastav za potrebe krajevne skupnosti

Zaradi slabega stanja slovenskih zastav je nujno nabaviti 20 kosov novih zastav in 15 kosov zastav Krajevne skupnosti Drska.

Nosilec naloge je Matjaž Kavšek.

 

 • Veseli december za otroke.  Društvo DPM Mojca Novo mesto,  prosi za pomoč pri novoletni obdaritvi predšolskih otrok.

Sklep.:  Društvu se odobri donacija za obdaritev otrok v višini 300,00 Eur.

 

 • Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Novo mesto  organizira v mesecu decembru razstavo v OŠ Drska in prosi za finančno pomoč pri pokrivanju stroškov razstave.

Sklep.: DGMPŽ Novo mesto se odobri donacija v višini 100,00 Eur.

 

 • Športno društvo Drska prosi za finančno pomoč za organizacijo smučarskega izleta in tekmovanja trojk v košarki.

Sklep.: Športnemu društvu se odobri pomoč v višini 1.000,00 €.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri

 

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

 

 

 

tabela

 

 

 

 

 

 

 

 

novice

21. marec, KS Drska

RAZPIS

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE PRIZNANJ IN NAGRAD

več >

17. marec, KS Drska

OČISTIMO SOSESKO

VELIKA ČISTILNA AKCIJA, SOBOTA 23.MAREC OB 9.00 URI PRI ČOLNARNI V IRČI VASI

več >

21. januar, KS Drska

Zapisnik 2. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 2. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.12.2018

več >

24. december, KS Drska

SREČNO 2019!

Dragi krajani in krajanke

več >

21. december, KS Drska
20. december, KS Drska

Zapisnik 30. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 30. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.11.2018.

več >

13. november, KS Drska

Zapisnik 29. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 29. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.10.2018.

več >

16. oktober, KS Drska

Zapisnik 28. seje Sveta KS Drska

Sestanek 28. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018

več >