zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 29. seje Sveta KS Drska

datum: 13. 11. 2018

Zapisnik sestanka 29. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.10.2018.

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 29. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.10.2018 ob 16. uri na splavu v Irči vasi.

 

PRISOTNI  ČLANI: Mira Retelj, Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,   Polde Fink , Majda Kavšek  in Matjaž Kavšek. 

Vabljeni:  -  Silvan Trpin, Matjaž Papež, Sonja Hajnšek,Mojca Golob, Zdravko Damjanovič -  Somy

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

 

DNEVNI RED:

 1. Projekti  KS Drska  za leto 2019
 2. Razno

 

K 1.Točki

Tokrat je naš sestanek potekal v malo drugačnem okolju, na splavu v čudoviti naravi toka reke Krke. Vsi člani sveta in tudi gostje, smo prijetno uživali na vožnji v objemu dreves obdanih z lepimi jesenskimi barvami. Predsednica, Mira Retelj, je vse prisotne pozdravila, se zahvalila za udeležbo in podala  predlog  za začetek sestanka.

 

Projekti sveta KS Drska, ki niso bili realizirani in jih planiramo za leto 2019

 • Balinišče – ureditev balinišča in igrišča na Cesarjevi ulici. Urediti je potrebno električno napeljavo in postaviti WC. Projektu PGD je potekel rok veljavnosti, zato ga je potrebno obnoviti. Zadeva je bila predana v izvajanje MO Novo mesto, ki pa v letošnjem letu ne bo realizirana. Planirana sredstva za ta projekt se prerazporedi.
 • Sprehajalna pot v Portoval, ki se začne od čolnarne v Irči vasi -  pripravljen je bil projekt za vzpostavitev starega kopališča. Skulpture oz. klopi, ki jih je na kiparski koloniji v letošnjem letu izdelalo Društvo SKULPTE so pripravljene za postavitev. Ker pa zemljišče še ni odkupljeno, bo projekt dokončan spomladi 2019.

Za ta projekt je bilo porabljeno 6.366,00 €, ostala neporabljena sredstva se prerazporedi.

 • Bunker –tabla z napisom je postavljena, dostop je urejen,  projekt je zaključen. Vrednost projekta je 375,07 €.

  Potrebna je še poslikava in objava na spletni strani.

 • Pasje sprehajališče – Mestna občina predlaga, da se projekt ureditve pasjega sprehajališča združi z izgradnjo novega mostu v Irči vasi.
 • Igralna orodja za Julijin park – do realizacije postavitve  orodij še ni prišlo.  Projekt se bo prenesel v naslednje leto.
 • Večnamenski prostor v kurilnici na ulici Slavka Gruma. Začet je bil postopek preureditve  kurilnice v namen športno rekreativne dejavnosti za krajane krajevne skupnosti.

Zbirajo se ponudbe za izbiro izvajalca projekta IDZ.

 

Trenutni  projekti  v  teku

 • Projekt Drska od železniških zapornic do gostilne Jakša – dela so v teku. Izvaja se obnova kompletne komunalne infrastrukture na tem delu cestišča. Dela izvaja CGP, projekt pa vodi MO Novo mesto.
 • Postavitev javne razsvetljave v naselju Drska od hiš. Številke 23 – 62 v višini 10.000,00 €. Dela bodo zaključena v mesecu novembru 2018.

 

 

K.2.Točki

 1. Projekti za leto 2019

Ker je še kar nekaj zastavljenih projektov nedokončanih, se jih prenese v naslednje leto. Ti projekti so : - ureditev perišča na Brodu, postavitev igral v Julijinem parku, ureditev igrišča na Cesarjevi lici, dokončna ureditev Westrove ulice, preplastitev ulice Slavka Gruma, ureditev Pavčkove ulice, dokončanje projekta Drska,  brv v Irči vasi čez reko Krko, ureditev pločnika in kolesarske steze do Srebrnič, ureditev pešpoti okoli Portovala, preplastitev Cesarjeve in Volčičeve ulice, preplastitev ulice Mirana Jarca.

 1. Prošnja za donacijo Športnemu društvu Drska – ŠD Drska  je  ob prazniku krajevne skupnosti Drska izvedlo aktivnosti v vezi z organizacijo prireditve za krajane KS Drska.

Sklep.:  Športnemu društvu se odobri donacija v višini 1.000,00 Eur.

                                              

 1. Pridobitev idejnih projektov - pristopi se v pridobitev idejnih projektov za naslednje projekte.:

-  Idejni projekt za razširitev uvoza v ulico v Irči vasi – parcela 1104/4 k.o. Šmihel pri Novem mestu (Humek).

-  Idejni projekt za ureditev ulice Drska (od Mizarstva Gašperšič proti Topliški cesti)

 -  Idejni projekt za večnamenski prostor – dvorano v prostorih bivše deponije goriva pri zgornji kurilnici na Ulici Slavka Gruma.

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >

22. maj, KS Drska
19. april, KS Drska

ŠOLA ZDRAVJA – DRSKA NOVO MESTO

Vsako jutro ob 8. uri na skupnem igrišču zgradb Šegove in Slavka Gruma

več >

17. april, KS Drska

Zapisnik 4. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 4. seje Sveta KS Drska, dne 18.03.2019

več >