zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 28. seje Sveta KS Drska

datum: 16. 10. 2018

Sestanek 28. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 28. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018 z začetkom ob 19. uri v prostorih KS Drska

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,  Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakša ,  Majda  Kavšek  in Matjaž Kavšek.

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. Volitve 2018
  3. Razno

K 1. Točki

Pregledan je zapisnik zadnje seje .

  • pripombe k 3.Točki zapisnika

Mestna razsvetljava  – opozorila in pripombe krajanov ulice Drska -  o namestitvi javne razsvetljave od Irče vasi – Portovala -   v smeri trgovine Mercator.  Na tem delu javna razsvetljava še vedno ni urejena.

Nujen je ponoven dogovor z predstavniki MO NM, da se postopek osvetlitve poti začne izvajati.

  • Ureditev igrišča na Šegovi ulici

Za samo ureditev igrišča na Šegovi ulici je nujno pripraviti idejni projekt za ureditev celotnega igrišča in balinišča. Potrebno je najti ponudnika za ureditev celotne kompleksa.

 

K 2. Točki

Volitve 2018

 V  tem letu poteče  mandatno obdobje tudi   članom sveta KS Drska. Volitve za nov svet KS, ki bodo letos potekale  18. novembra 2018, morajo kandidati   

oddati  svoje  kandidatne liste  do 18.10.2018.

 

K 3. Točki

  • Kiparski izdelki

Naročeni kiparski izdelki za postavitev na lokaciji Brod, so končani. Na MO Novo mesto je potrebno preveriti, če je že bil  izveden postopek odkupa zemljišča za postavitev kiparskih izdelkov.

  • Železniška postaja Šmihel

Pridobitev, za katero je v veliki meri zaslužen tudi svet KS Drska , je otvoritev železniške postaje Šmihel. Otvoritev je potekala 10. Septembra.  Približno 900 dijakov , ki obiskujejo Šolski center, se je preusmerilo na novo postajo in s tem omililo masovni peš-promet po Volčičevi in Šegovi ulici.

  • Ureditev odvodnjavanja meteorne vode pri Šolskem centru in na Volčičevi ulici

Krajani Volčičeve ulici imajo v zadnjem letu velike težave ob večjih nalivih. Voda, ki priteče od Šolskega centra, poplavi Šegovo ulico do vrha robnikov  in se nato na križišču Volčičeve in Cesarjeve razlije na obe ulici. Jaški so običajno zamašeni z listjem in vejami in jih je premalo za večjo količino padavin. Krajani trenutno sami skrbijo za odstranjevanje zamašenih jaškov da ne pride do poplav stanovanjskih objektov.  Krajani zahtevajo ureditev odvodnjavanja  meteornih voda, pregled kanalizacijskega sistema in preplastitev Volčičeve ulice.

 

        

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri

 

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >

22. maj, KS Drska
19. april, KS Drska

ŠOLA ZDRAVJA – DRSKA NOVO MESTO

Vsako jutro ob 8. uri na skupnem igrišču zgradb Šegove in Slavka Gruma

več >

17. april, KS Drska

Zapisnik 4. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 4. seje Sveta KS Drska, dne 18.03.2019

več >