zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 28. seje Sveta KS Drska

datum: 16. 10. 2018

Sestanek 28. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 28. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018 z začetkom ob 19. uri v prostorih KS Drska

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,  Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakša ,  Majda  Kavšek  in Matjaž Kavšek.

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. Volitve 2018
  3. Razno

K 1. Točki

Pregledan je zapisnik zadnje seje .

  • pripombe k 3.Točki zapisnika

Mestna razsvetljava  – opozorila in pripombe krajanov ulice Drska -  o namestitvi javne razsvetljave od Irče vasi – Portovala -   v smeri trgovine Mercator.  Na tem delu javna razsvetljava še vedno ni urejena.

Nujen je ponoven dogovor z predstavniki MO NM, da se postopek osvetlitve poti začne izvajati.

  • Ureditev igrišča na Šegovi ulici

Za samo ureditev igrišča na Šegovi ulici je nujno pripraviti idejni projekt za ureditev celotnega igrišča in balinišča. Potrebno je najti ponudnika za ureditev celotne kompleksa.

 

K 2. Točki

Volitve 2018

 V  tem letu poteče  mandatno obdobje tudi   članom sveta KS Drska. Volitve za nov svet KS, ki bodo letos potekale  18. novembra 2018, morajo kandidati   

oddati  svoje  kandidatne liste  do 18.10.2018.

 

K 3. Točki

  • Kiparski izdelki

Naročeni kiparski izdelki za postavitev na lokaciji Brod, so končani. Na MO Novo mesto je potrebno preveriti, če je že bil  izveden postopek odkupa zemljišča za postavitev kiparskih izdelkov.

  • Železniška postaja Šmihel

Pridobitev, za katero je v veliki meri zaslužen tudi svet KS Drska , je otvoritev železniške postaje Šmihel. Otvoritev je potekala 10. Septembra.  Približno 900 dijakov , ki obiskujejo Šolski center, se je preusmerilo na novo postajo in s tem omililo masovni peš-promet po Volčičevi in Šegovi ulici.

  • Ureditev odvodnjavanja meteorne vode pri Šolskem centru in na Volčičevi ulici

Krajani Volčičeve ulici imajo v zadnjem letu velike težave ob večjih nalivih. Voda, ki priteče od Šolskega centra, poplavi Šegovo ulico do vrha robnikov  in se nato na križišču Volčičeve in Cesarjeve razlije na obe ulici. Jaški so običajno zamašeni z listjem in vejami in jih je premalo za večjo količino padavin. Krajani trenutno sami skrbijo za odstranjevanje zamašenih jaškov da ne pride do poplav stanovanjskih objektov.  Krajani zahtevajo ureditev odvodnjavanja  meteornih voda, pregled kanalizacijskega sistema in preplastitev Volčičeve ulice.

 

        

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri

 

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

21. marec, KS Drska

RAZPIS

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE PRIZNANJ IN NAGRAD

več >

17. marec, KS Drska

OČISTIMO SOSESKO

VELIKA ČISTILNA AKCIJA, SOBOTA 23.MAREC OB 9.00 URI PRI ČOLNARNI V IRČI VASI

več >

21. januar, KS Drska

Zapisnik 2. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 2. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.12.2018

več >

24. december, KS Drska

SREČNO 2019!

Dragi krajani in krajanke

več >

21. december, KS Drska
20. december, KS Drska

Zapisnik 30. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 30. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.11.2018.

več >

13. november, KS Drska

Zapisnik 29. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 29. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.10.2018.

več >

16. oktober, KS Drska

Zapisnik 28. seje Sveta KS Drska

Sestanek 28. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018

več >